Diwylliant ac Adloniant

Mme. Patti: Castell Craig-y-Nos

Prynodd Adelina Patti Gastell Craig-y-Nos a'i barc amgylchynol yn 1878 am £3500. Gwnaeth addasiadau ac ychwanegiadau mawr i'r ty tra'r oedd yn berchennog arno, gan bron ddyblu ei faint gwreiddiol. Ymysg yr ychwanegiadau a wnaed ganddi a Nicolini oedd twr y cloc, cerbyty a bloc stabl, golchdy, capel Catholig bychan, theatr a gardd aeaf - ar gost o dros £100,000, swm enfawr o arian am y cyfnod hwnnw.

Craig-y-Nos
Castell a thiroedd Craig-y-Nos
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog
Adelina Patti
Adelina Patti
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Roedd yr ardd aeaf yn ystafell wydr fawr yn llawn o blanhigion ac adar trofannol gyda ffownten goeth. Dyma'i hoff ran o'r ty lle byddai'r Madam yn difyrru ei gwesteion. Cyflwynwyd yr ardd aeaf ganddi i bobl Abertawe yn 1918, lle cafodd ei alw'n 'Patti Pavilion' yn ddiweddarach.

Roedd Craig-y-Nos yn dy mawr a chostus i'w redeg oedd yn defnyddio swm enfawr o danwydd. Dyma oedd un o'r tai preifat cyntaf i gael ei wifrio ar gyfer trydan ac roedd ganddo ei eneradur ei hunan. Yn ogystal, roedd ganddo gasomedr a pheiriant gwneud rhew hyd yn oed. Nid oedd popeth yn rhedeg yn esmwyth yn y ty bob tro serch hynny fel mae'r llythyr hwn gan H J D Alcock i'r plymwr a osododd y pibellau yn ei ddangos.

"I am informed . . ."
Llythyr gan H J D Alcock i Edward ?Nino
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Telegram: Ystradgynlais
Goods: to Penwyllt Station

Craig-y-Nos Castle  
Ystradgynlais, R.S.O.  
Breconshire  
5th May 1897  
Mr Edward Nino
Plumber Swansea

Sir

I am informed that you laid most of the hot water service from the kitchen boiler and circulators through the house when you were working for Mr Legg.

As Madam Patti Nicolini complains very much of the noise in the pipes where water is being drawn perhaps you can suggest some remedy for this annoyance. If so will you please come here on Monday next by midday train to see what can be done.

Please reply to this letter by return of post.

Yours faithfully  
H J D Alcock  

Roedd y parc a'r gerddi yn cynnwys dau lyn, gyda chychod arnynt o'r enw 'The Trout' a 'Mary Ann'. Hefyd, roedd yna erddi ffrwythau a llysiau eang, a thyfai ffrwythau trofannol yn y tai gwydr.

Mae'r ffotograffau isod yn dangos rhai o ystafelloedd moethus y Castell gyda nifer ohonynt yn cynnwys pianos cyngerdd.

Madam Patti a chylch o edmygwyr anhysbys
Madam Patti a chylch o edmygwyr anhysbys
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog
Lle tân, Craig-y-Nos.
Lle tân, Craig-y-Nos
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog
Ystafell wely ac Ystafell Fyw, Craig-y-Nos
Ystafell wely ac Ystafell Fyw, Craig-y-Nos
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Breakfast Room
Ystafell Frecwast, Craig-y-Nos
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Main Hall
Y Brif Neuadd, Craig-y-Nos
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheinio
g

Salon
Salon, Craig-y-Nos
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Yn dilyn marwolaeth Adelina yn 1919, fe wnaeth ei gwr gweddw, y Barwn Cederstrom etifeddu'r castell a'i stadau. Wedi hynny, gwerthodd yr eiddo yn 1921 i Gymdeithas Goffa Gymreig y Brenin Edward VII am y swm cymharol fychan o £19000, i'w drawsnewid yn ysbyty'r ddarfodedigaeth (TB).