Diwylliant ac Adloniant

Ymweliad gan Dug Clarence

'The Royal Visit to South Wales '1890
'The Royal Visit to South Wales 1890
The House Party, Glanusk Park, Breconshire. September 18th, 1890'
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Roedd ymweliad Dug Clarence ag Aberhonddu yn 1890 yn ddigwyddiad o bwys ac yn achos llawer iawn o ddathlu yn y dref. Dug Clarence, wyr y Frenhines Fictoria, oedd mab hynaf Tywysog Cymru a brawd Siôr V. Bu farw yn Ionawr 1892 o niwmonia a'r ffliw.

Gwelir rhodd uchod i gofio'r ymweliad brenhinol oedd yn dangos y sawl oedd yn bresennol yn y parti ty yn Aberhonddu ar Fedi 18fed, 1890. Roedd y rhain yn cynnwys Arglwydd ac Arglwyddes Glanusk, Y Cyrnol. Morgan, Maer Aberhonddu a gwyr a gwragedd lleol a phwysig eraill.