Diwylliant ac Adloniant

Gwibdeithiau o Landrindod

Roedd yna wibdeithiau amrywiol ar gael i'r rheini oedd yn dymuno gweld mwy o Sir Faesyfed.

Ymysg y gwibdeithiau a awgrymwyd oedd

"Nantgwillt, the proposed site of the Birmingham Waterworks, which will, undoubtedly, be of interest to visitors from the Midlands."

Roedd hyn yn cyfeirio at Waith Dwr Cwm Elan ger Rhaeadr. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am hyn ar wefan Hanes Digidol Powys.

Coetsh agored gyda phâr o geffylau.
Coetsh agored gyda phâr o geffylau
Amgueddfa Sir Faesyfed

Mannau diddorol eraill i ymweld â hwy oedd yr adfeilion yn Abaty Cwm-hir, y rhaeadr yn Llanfihangel nant Melan,

Yr Adfeilion yn Abaty Cwm-hir.
Yr Adfeilion yn Abaty Cwm-hir
Archifau Sir Powys

'Water Break Its Neck'
'Water Break Its Neck' Pistyll yr Heysor,
Llanfihangel Nant Melan
Archifau Sir Powys

ac ogof y Tywysog Llywelyn yn Aberedw.

Ogof y Tywysog Llywelyn.
Ogof y Tywysog Llywelyn
Archifau Sir Powys