Gwaith

Groseriaid

Gan gynnwys un gwerthwr llysiau, roedd 5 groser yn Broad Street. George Ellison oedd yr un mwyaf cyfoethog o'r rhain o bosibl, ac roedd yn byw uwchben y siop gyda'i deulu mawr a phedwar o weision. Yr oedd, serch hynny, wedi bod yn wr gweddw ers yn ifanc iawn ac roedd ei fam a'i chwiorydd yng nghyfraith yn gofalu am ei dy a'i bedwar o blant bach iddo.
Hysbyseb ar gyfer Sigarets
Hysbyseb ar gyfer Sigarets
'Player's Navy Cut'
Archifau Sir Powys

1891 Census
16 Broad Street, Newtown
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
George E Ellison Head Wid 40 Grocer Shrewsbury Salop English
Robert B Ellison Son   10 Scholar Mont Newtown English
George H Ellison Son   9 Scholar Mont Newtown English
Ella A Ellison Dau   8 Scholar Mont Newtown English
Dora P Ellison Dau   6 Scholar Mont Newtown English
Mary Gruar Mother in law Wid 66 Housekeeper Mont Llandinam English
Sarah A Gruar Sister in law S 37 Assistant Housekeeper Shrewsbury Salop English
Jane Jones Serv S 17 General Servant Merioneth Both
Thomas Evans Serv S 22 Grocer's assistant Shrewsbury Salop English
George W Breeze Serv S 19 Grocer's assistant Llandyssil Mont English
John Brown Serv S 17 Porter Mochdre Mont English
Roedd George Ellison yn ddigon cyfoethog i agor siop arall yn Y Drenewydd yn 1891, yn 8 Severn Street.

Groser arall oedd yn medru fforddio gwasanaethau gwas oedd Hugh Davies. Roedd ef hefyd yn gallu rhoi addysg i'w fab hynaf yn hytrach na'i gael yn y siop i'w gynorthwyo.

41-44 Broad Street
41-44 Broad Street,
Y Drenewydd,
wedi'i dynnu o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a
Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn


42 Broad Street Newtown
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/ Welsh
speaker
Hugh Davies Head M 47 Grocer Mont Cemmaes Both
Mary Davies Wife M 43   Merioneth Towyn Both
Robert L Davies Son   16 Scholar Mont Newtown Both
Hellen M Davies Dau   13 Scholar Mont Newtown Both
Mary C Davies Dau   8 Scholar Mont Newtown Both
Barbara Evans Serv S 31 Servant Domestic Radnor Rhayader Welsh

Y busnes gwerthu llysiau y drws nesaf, serch hynny, oedd maes gwaith gwraig â theulu sef Mary Ann Owen, gyda'i gwr yn dod o hyd i ffynonellau gwaith eraill. Dim ond newydd sefydlu'r busnes yr oeddynt, gan fod Cyfeirlyfr Sutton yn ei restru fel siop teiliwr o dan berchnogaeth Henry Jenkins.

41 Broad Street Newtown
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/ Welsh
speaker
Pryce Owen Head M 31 Painter and carpenter Mont Newtown English
Mary Ann Owen Wife M 26 Greengrocer Radnor Rhayader English
Pryce Owen Son   3   Mont Newtown English
Rhoda J Owen Dau   5   Mont Newtown English
Nester J Owen Dau   1   Mont Newtown English


47 Broad Street,
Y Drenewydd,
wedi'i dynnu o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a
Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Trefniadau domestig eithaf gwahanol oedd gan y ddau groser oedd yn weddill. Roedd John Edwards ar un llaw yn byw yn y siop gyda'i wraig, pum merch a mab.

32 Broad Street Newtown
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/ Welsh
speaker
John Edwards Head M 40 Grocer and tobacconist Newtown Mont English
Mary A Edwards Wife M 38   Newtown Mont English
Annie G Edwards Dau   12 Scholar Newtown Mont English
Clara L Edwards Dau   10 Scholar Newtown Mont English
John E Edwards Son   9 Scholar Newtown Mont English
Lilian J Edwards Dau   5 Scholar Newtown Mont English
Eva N Edwards Dau   3 Scholar Newtown Mont English
Nora M Edwards Dau   2 Scholar Newtown Mont English

Yn olaf, un o'r groseriaid mwyaf anarferol yn Broad Street oedd cwmni'r Brodyr Lewis oedd yn gwmni oedd wedi hen sefydlu ac a oedd yn galw'i hunan yn Lewis Brothers, grocers, Italian warehousemen and provision dealers, and agents for W A Gilbey's wines and spirits. Roedd eu mam, oedd yn cadw'r ty iddynt, wedi bod yn wraig weddw ers mis Gorffennaf 1888. Ei gwr oedd David Kinsey oedd wedi bod yn dafarnwr yn The Kings Head yn 53 Broad Street.

47 Broad Street
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/ Welsh
speaker
Mary A Kinsey Head Wid 56 Housekeeper Leamington, Warwick English
Edward H Lewis Son S 38 Grocer Mont Newtown English
Joseph C Lewis Son S 27 Grocer Mont Newtown English
Martha Morgans Serv S 20 Servant Mont Carno English