Map o'r Drenewydd
Map o'r Drenewydd
Lliw wedi'i ychwanegu er mwyn rhoi pwyslais
Archifau Sir Powys

Gwaith

Broad Street, Y Drenewydd

Yn 1891, Broad Street oedd y brif stryd siopa yn Y Drenewydd, fel yr oedd wedi bod am gryn amser. Roedd ei dechreuadau fel ardal farchnad yn deillio o'r Canol Oesoedd ac roedd neuadd farchnad yng nghanol y stryd tan ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Roedd Broad Street yn parhau i gael nifer o eiddo masnachol gwahanol erbyn adeg cynnal cyfrifiad 1891. Nododd y cyfrifwr enw neu swyddogaeth yr eiddo yn y golofn FFORDD, STRYD, ac ati a rhif neu ENW TY ar ffurflen y cyfrifiad oedd yn ddefnyddiol iawn. Roedd yna wahanol fathau o eiddo: aneddleoedd na ddefnyddiwyd er dibenion masnachu, gwestai a thafarndai, pobl broffesiynol a busnesau bychain. Roedd rhai eiddo heb neb yn byw ynddynt ond yn y mwyafrif o achosion, roedd y bobl hynny oedd yn rhedeg yr amrywiol sefydliadau yn byw uwchben y siop.


Broad Street, Y Drenewydd c1890
Broad Street, Y Drenewydd
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn


Golygfa o Broad Street, Y Drenewydd, tua 1870
Golygfa o Broad Street, Y Drenewydd, tua 1870
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn