OS Map o ganol Y Drenewydd
Map o ganol Y Drenewydd
Archifau Sir Powys

Gwaith

Pobl Broffesiynol yn Broad Street, Y Drenewydd

Roedd Broad Street yn cael ei ystyried yn ddigon mawreddog i nifer o bobl broffesiynol sefydlu lle gwaith (a chartref) yno.

Yn 1891, roedd yna dri meddyg yno, a oedd yn byw mewn cartrefi eithaf gwahanol.

Roedd Harold Palmer newydd benodi partner ar ffurf George Silver o'r Alban oedd yn ifanc a newydd dderbyn ei gymwysterau. Roedd gan Harold a'i wraig 2 forwyn.

Roedd Charles Gowan yn llawfeddyg oedd yn byw y drws nesaf. Yn ogystal â'i wraig a thair merch, roedd ganddo dri o weision ac roedd yn amlwg yn gefnog. Roedd wedi bod yn byw yn y dref o leiaf cyn genedigaeth Mabel ei ferch wyth mlynedd ynghynt.

Dim ond gwraig cadw ty oedd gan y meddyg gwyddelig Humphrey Worthington, er fod ganddo rywun yn lletya gydag ef.

1891 Census
21 Broad Street
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Harold L Palmer Head M 39 Medical Practitioner Haverfordwest Pembroke English
Susannah Palmer Wife M 40   Havant Middlesex English
George S Silver Partner S 25 Medical practitioner Scotland English
Elizabeth Jones Serv S 25 Domestic servant Llanerfyl Mont Both
Annie Morcroft Serv S 20 Domestic servant Staffordshire Stafford English
22 Broad Street
Charles Gowan Head M 41 Physician & Surgeon (duly registered) Scotland English
Frances M A Gowan Wife M 35   Ireland English
Edith M Gowan Dau   18 Scholar ? Yorks English
Mabel C M Gowan Dau   8 Scholar Newtown Mont English
Frances W Gowan Dau   3 Scholar Newtown Mont English
Mary Francis Serv S 26 Cook Salop English
Mary J Jones Serv S 19 Nurse London English
Matthew Jones Serv S 17 Groom Bishops Castle Salop English
30 Broad Street
Humphrey Worthington Head M 27 Physician Dublin Ireland English
Sarah Lucas Serv Wid 50 Housekeeper Mont Llanmerewig English
Sarah A James Boarder S 20 Seamstress Birmingham English

Roedd yna swyddfa cyfreithiwr hefyd yn rhif 44 er nad oedd y perchennog yn byw yno.

Serch hynny, nid dyma'r achos gyda'r rheolwr banc, a oedd yn byw uwchben y siop. Y gwr gweddw, Richard Jones oedd rheolwr Banc Cenedlaethol a Rhanbarthol Lloegr ac roedd yn byw gyda'i 2 ferch a 2 o weision.

9 Broad Street
9 Broad Street, Y Drenewydd,
wedi'i dynnu o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas

1891 Census
9 Broad Street
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Richard Jones Head Wid 55 Bank Manager Anglesey Both
Phoebe J Jones Dau S 29   Holyhead Anglesey English
Mary J Jones Dau S 27   Holyhead Anglesey English
Annie Roberts Serv S 23 Housemaid Llandyssil Mont English
Margaret Pritchard Serv S 20 Cook Llandyssil Mont English