Gwaith

Swyddi trigolion Oddfellows Street, Ystradgynlais

Mae Oddfellows Street yn rhan o'r 'Ynys' y canolir Ystradgynlais arni ac yn rhedeg o'r gamlas i'r afon. Yn gyfochrog â Pelican Street, yn 1891, roedd yn cynnwys 2 ysgol.

Roedd nifer o bobl yn byw yno yn 1891 nad oedd â gwaith neu heb nodi eu swydd i'r cyfrifydd. Serch hynny, roedd y rhan fwyaf o'r rheini oedd yn gweithio'n cael eu cyflogi fel glowyr.

Pwynt diddorol am gyfrifiad 1891 yw bod y cyfrifydd yn aml wedi nodi manylion yn y Gymraeg - yn wir, dim ond Cymraeg y siaradai llawer o'r trigolion lleol. Serch hynny, newidiwyd y cyfrifiad rhyw bryd fel y cafodd y manylion Cymraeg eu dileu a defnyddiwyd geiriau Saesneg yn eu lle.

Gellwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am ardal Ystradgynlais ar safle Prosiect Hanes Digidol Powys.

Oddfellows Street, Ystradgynlais
Oddfellows Street, Ystradgynlais, 1906
Lliw wedi'i ychwanegu er mwyn rhoi pwyslais
Archifau Sir Powys

1891 Census
Oddfellows Street, Ystradgynlais
Name Age Occupation
John Thomas 29 Coal miner
Margaret Evans 68 Laundress
Howell Powell 21 Coal miner
William Jones 22 Carpenter
William Hughes 33 Packer
Mary Jones 23 Duster in Iron works
Phillip Hopton 24 Mason
James Jones 19 Coal miner
William Samuel 55 Roadman
John Thomas 35 General labourer
John Bevan 46 Timekeeper and weigher in ironworks (?)
Lewis Jones 45 Blacksmith
Thomas Jones 19 Coal miner
John Walter Jones 19 Blacksmith's striker
Maurice Cox 29 General labourer
William Cole 28 General labourer
Joan Thomas ? Domestic servant
William Jones 78 Saddler
William Jones 57 Saddler
Sarah Nicholas 56 Domestic servant
John Rees 60 Coal miner
John Jenkins 60 General labourer
Titus Jenkins 31 Coal miner
Thomas Davies 42 Coal miner
David Davies 16 Coal miner
Rees Williams 79 Retired shoemaker
John Morgan 60 Coal miner
John Jones 31 Checkweigher
David Morgan 25 Coal miner
Thomas Morris 40 Coal miner
Thomas John Morris 16 Haulier