Gwaith

Lluniau a ffotograffau

John Owen oedd yn darparu'r gwasanaeth ffotograffiaeth yn Broad Street, oedd yn fusnes drud ac arbenigol. Roedd ei stiwdio yn rhif 49 wedi bod yn gweithredu ers cryn flynyddoedd.

Yn 1881, disgrifiodd ei hun fel gwr priod ond nid oedd ei wraig yn rhif 49 ar adeg y cyfrifiad.
Yn 1891, roedd yn wr gweddw.

1891 Census
49 Broad Street
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
John Owen Head Widwr 61 Photographic publisher Mont Montgomery English
Sarah Owen Sister S 52 Housekeeper Mont Montgomery English
Mary Williams Serv S 25 Servant domestic Mont Bettws English

Cerdyn post gan John Owen
llofnod
Cerdyn post gan John Owen. Archifau Sir Powys

Sarah Pritchard, ar y llaw arall, oedd yn delio â lluniau.
17 Broad Street
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Sarah Pritchard Head Wid 57 Picture dealer Llanwnog Mont English
John Pritchard Son S 31 Painter and plumber Newtown Mont English
Philip Pritchard Son S 21 Painter and plumber Newtown Mont English