Staff Swyddfa Bost Aberhonddu
Staff Swyddfa Bost Aberhonddu
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Gwaith

Swyddfeydd Post ym Mhowys

Rydym wedi dod o hyd i rai ffotograffau o swyddfeydd post ym Mhowys ac maent wedi'u harddangos isod.

Gellir gweld diwrnod postman a leolwyd yn Llanandras ar dudalen ar wahân.


Swyddfa Bost Llandrindod tua 1900
Swyddfa Bost Llandrindod tua 1900
Amgueddfa Sir Faesyfed


Swyddfa Bost a Gorsaf Penybont
Amgueddfa Sir Faesyfed


Swyddfa Bost y Bontnewydd-ar-Wy
Amgueddfa Sir Faesyfed