Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Staff Swyddfa Bost Aberhonddu
Staff Swyddfa Bost Aberhonddu
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Gwaith

Swyddfeydd Post ym Mhowys

Rydym wedi dod o hyd i rai ffotograffau o swyddfeydd post ym Mhowys ac maent wedi'u harddangos isod.

Gellir gweld diwrnod postman a leolwyd yn Llanandras ar dudalen ar wahân.


Swyddfa Bost Llandrindod tua 1900
Swyddfa Bost Llandrindod tua 1900
Amgueddfa Sir Faesyfed


Swyddfa Bost a Gorsaf Penybont
Amgueddfa Sir Faesyfed


Swyddfa Bost y Bontnewydd-ar-Wy
Amgueddfa Sir Faesyfed¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦