Gwaith

Broad Street, Y Drenewydd: Esgidiau a Chyfrwyaeth

7-8 Broad Street, Y Drenewydd
7-8 Broad Street,
Y Drenewydd,
wedi dod
o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a
Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Gan fod y rhan fwyaf o gludiant yn cael ei wneud gyda cheffyl yn 1891, roedd lle o hyd i'r cyfrwywr ar brif stryd siopa'r Drenewydd. Hysbysebodd Joseph Lloyd yng Nghyfeirlyfr Sutton fel Lloyd and Son, gan ei fod wedi cymryd yr awenau o ran y busnes cyfrwyaeth oddi ar ei dad, Richard.

1891 Census
7 Broad Street, Newtown
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/ Welsh
speaker
Joseph Lloyd Head M 43 Saddler Newtown Mont English
Mary A Lloyd Wife M 38   Llandinam Mont English
Eliza A J Lloyd Dau   15   Newtown Mont English
Charlotte O Lloyd Dau   12 Scholar Newtown Mont English
Florina A Lloyd Dau   2 Scholar Newtown Mont English
John Lewis Border Single 20 Draper's assistant Bettws Mont English
Martha Swain Serv S 14 Domestic servant Llandyssil Mont English

Y drws nesaf, roedd y siop esgidiau. Er ei fod wedi'i restru yng Nghyfeirlyfr Sutton fel 'R & J Dicks, Bootmakers', Alexander Wallace oedd yn byw yno gyda'i wraig a chwe phlentyn oedd yn rheoli'r siop. Roedd Alexander wedi rhestru ei hunan fel a shopman in shoe shop (shoemaker) yng nghyfrifiad 1881 ond erbyn 1891, roedd wedi dod yn rheolwr.

Esgidiau Babi
Esgidiau Babi
19eg ganrif
Amgueddfa Sir Faesyfed
8 Broad Street, Newtown
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/ Welsh
speaker
Alexander Wallace Head M 42 Manager Scotland English
Janet Wallace Wife M 39   Scotland English
Samuel Wallace Son   13 Scholar Newtown Mont English
Jenny R Wallace Dau   11 Scholar Newtown Mont English
Margaret Wallace Dau   10 Scholar Newtown Mont English
James Wallace Son   7 Scholar Newtown Mont English
Agnes Wallace Dau   6 Scholar Newtown Mont English
John Wallace Son   2 Scholar Newtown Mont English
37-39 Broad Street,Y Drenewydd
37-39 Broad Street,
Y Drenewydd,
wedi dod o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a
Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Roedd y siop esgidiau arall yn y dref ar draws Broad Street yn rhif 39. Roedd hon wedi bod yn siop esgidiau am gryn flynyddoedd. Bu farw'r perchennog blaenorol, Richard Morgan yn ddiweddar gan adael ei weddw i redeg y siop. Fel Alexander Wallace, roedd hi'n dod o'r Alban yn wreiddiol er bod ei gwr yn ddyn lleol, a hi oedd y 'deliwr' gyda'r esgidiau, yn hytrach na'r gwneuthurwr.

39 Broad Street, Newtown
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/ Welsh
speaker
Mary Morgan Head Wid 36 Shoe dealer Scotland English
Annie Worthington Serv S 23 Shop assistant Leicester English
Mary Jones Serv S 20 Domestic servant Mont Cemmaes English
Cneifiad, Ystad Rhydoldog,
Cneifiad, Ystad Rhydoldog

Amgueddfa Sir Faesyfed