Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Gofal Iechyd

Rysetiau i Bobl Fethedig

Cutlets

Before cooking chop or fish for invalid, plunge the meat etc. into boiling water for 2 minutes. It prevents the gravy from escaping.

Dip cutlets or fish into a mixture of flour and water beaten to the thickness of cream: then roll in breadcrumbs and grill or fry.

Rysetiau wedi'u hysgrifennu â llaw ar gyfer coginio cytled i bobl sâl

Invalid Milk Pudding

½ pt milk ¾ oz cornflour
1 egg sugar to taste

If for solid 2 oz. to a pint. Custard ¾ oz to ½ pint. Boil the milk then add cornflour and cook until the pan is clean when tipped. Separate yolk of egg from white. Beat up yolk and to mix pour a little of the hot mixture to yolk first and then mix with rest. Pour into tumbler or dish. Whip white and put on top and serve.

Rysáit wedi'i ysgrifennu â llaw ar gyfer pwdin llaeth i rywun methedig.

Feddyginiaethau Cartref

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦