Gofal Iechyd

Meddyginiaethau Cartref: Mewnol

Roeddem yn ddigon ffodus i ddod o hyd i gasgliad o feddyginiaethau cartref, ymysg dyrnaid o rysetiau. Mae ychydig o'r rhain i'w gweld isod -- ond ni allwn argymell i chi roi tro arnynt gartref !

Remedy for choking.
Break an egg into a teacup and swallow it whole. It removes the most difficult obstructions.
Gwella tagu

Roedd y dudalen lle'r oedd yn sôn am wella tagu hefyd yn cynnwys dau rysáit ar gyfer y methedig.

Mae'r ddwy feddyginiaeth peswch canlynol yn cynnwys 'opium derivatives': 'laudanum' a 'paregoric'. Roedd 'paregoric' wedi'i wneud o opiwm mewn ffurf powdwr, camffor a glyserin; roedd 'laudanum' yn gymysgedd cryfach o opiwm.

Roedd surop 'squills' wedi'i wneud o fylbau Urginea maritima, ac fe'i defnyddiwyd ar gyfer moddion peswch. Roedd 'Tincture o Tolu' yn dod o goeden y 'Myroxylon Toluifera', ac roedd hefyd yn cael ei ddefnyddio fel moddion peswch. Rydym yn fwy cyfarwydd â 'Sal volatile' fel halenau synhwyro.

For a cough.

Three table spoonfuls of Treacle, three of vinegar, and sixty drops of Laudanum for a young person, if an aged person, add twenty more, take at going to Bed two tea-spoonfuls, and again in the morning fasting.
Moddion peswch

Recipe for a cough

Paregoric
Sal volatile equal parts
Syrup of Squills
Tincture of Tolu

Two teaspoonfuls to be taken three times a day in a little cold water. The dose may be taken oftener if the cough is very troublesome.

Rysáit ar gyfer peswch.

Roedd angen mesurau cryfach ar gyfer y pâs, oedd yn gyflwr mwy difrifol.

Fel arfer, roedd camdreuliad weithiau'n broblem:

For indigestion
Half teaspoonful Sal Volatile
do do Bi-Carbonate soda
Half tumbler of water at Bed-time

Gwella camdreuliad

Gwella'r ddannoedd

Bydd y ffordd yma o wella'r ddannoedd yn siw^r o fynd â'r meddwl oddi ar y boen . . .

Remedy for the Tooth ache
Equal parts of Chloroform and Oil put on cotton wool, & put into the ear.
We suppose a few drops of each.

Yn ôl 'Harcourt Academic Press Dictionary of Science and Technology', y Dropsi yw croniad "an abnormal accumulation of fluid in the tissues or in a body cavity".

Cure for Dropsy

Take half a teacupful of blackberry jam - pour on it three wineglass fuls of boiling water - stir it well and drink the liquor off it during the day. Continue every day until the patient is better.

Mae mwy o feddyginiaethau cartref -- ar gyfer cryd cymalau, maleithiau, ysigo, llosgiadau a chyrn -- ar y dudalen nesaf. Roedd hyd yn oed modd o wella canser a thysteb i iachawr.

Gwella'r Dropsi

Diolch yn fawr i http://www.ibiblio.org/herbmed/eclectic/main.html am y trawsysgrifau o destun meddyginiaethau llysieuol clasurol.