Gofal Iechyd

Offer Ysbyty

Mae ychydig o'r offer a ddefnyddiwyd yn Ysbyty Bwthyn Llandrindod bellach yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Maesyfed.Potel a fflasg gwydr glas
Potel a fflasg gwydr glas a ddefnyddiwyd
yn Ysbyty Llandrindod.
Defnyddiwyd poteli glas i gadw gwenwyn.

Chwistrell glust
Chwistrell glust. Mae'r nodwydd gam
yn mynd gyda'r chwistrella welir isod!

Masg clorofform mask
Masg clorofform

Allsugnydd
Allsugnydd - DeVilbiss Rhif. 15
Defnyddiwyd i greu chwistrelliad mân

Nodwydd a chwistrell
Nodwydd a chwistrell, gyda thin i gadw pethau

Sblint bren ar gyfer coes
Sblint bren ar gyfer coesYsbyty Bwthyn Llandrindod: cleifion ac afiechydon