Gofal Iechyd

Ysbyty Bwthyn Llandrindod: cleifion ac afiechydon

I ddechrau roedd yr ysbyty yn gallu cymryd 6 oedolyn a dau o blant, ond erbyn cyfnod y cyfrifiad yn 1891 roedd yn gallu cymryd y canlynol:

Census 1891
Llandrindod Wells Cottage Hospital
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Elizabeth Jeffrey Head S 43 Matron of hospital Scotland, Sterlingshire English
Sarah Evans Serv S 19 Nurse Glamorganshire, Ystalyfera English and Welsh
Fanny Williams Serv S 18 Cook Radnorshire, Llandewy English
Elizabeth Evans Serv S 18 Housemaid Glamorganshire, Ystalyfera English and Welsh
John Webb Patient S 27 Mason Herefordshire, Kington English
Samuel Conn Patient S 28 Shoehand Worcestershire, Claines English
Thomas Herbert P U 59 Gardener Suffolk, Denham English
Victor Tolwell P S 14 Scholar Kent, Littlebourne English
David Evans P S 22 Farm Labourer Radnorshire, Nantmel English
Josiah Williams P S 10 Scholar Breconshire, Erwood English
Robert Morris P S 4   Radnorshire, Aberedw English
Catherine Griffiths P S 26 Domestic Servant Radnorshire, Cefnbeathe English and Welsh
Mary A Rees P S 24 Domestic Servant Hereford, Michaelchurch English
Mary Walters P S 14 Nursemaid Breconshire, Beulah English
Sarah A Stephens P S 24   Radnorshire, Llangunllo English

Gan mai cyrchfan gwyliau oedd y dref roedd yn arferol i'r cleifion ddod o du allan i'r ardal, felly oedd yn achos Francis Cooke, tra yr oedd yn yr ysbyty wnaeth rhywun ddwyn ei fest yn anffodus. Roedd llawer yn ymweld â'r dref i yfed y dwr ac i wella eu hiechyd.

Yn 1891 cafodd cyfanswm o 137 o gleifion eu derbyn yno. Roedd y rhain yn dod o:

Sir Faesyfed 57
Sir Frycheiniog 28
Siroedd eraill 52

Roedd gan yr ysbyty hanes da o ran triniaethau. Dim ond un claf a fu farw yn 1891, o ganlyniad i rwystr yn y perfeddion. Gadawyd 101 i fynd adref yn iach, gan gynnwys bachgen bach o Abered, Robert Morris a ddangosir ar y cyfrifiad. O'r cleifion oedd yn weddill, roedd 23 wedi gwella a dim ond 12 doedd ddim wedi gwella neu oedd yn parhau i dderbyn triniaeth.

Rhestrir yr afiechydon a'r anafiadau yr oeddynt yn dioddef ohonynt fel a ganlyn:

Anaemia 27 Gastric ulcer 5 Gout 2 Haemoptysis 1
Phythisis 16 Bone diseases 4 Pleurisy 2 Haemorrhoids 1
Rheumatism 10 Lupus 4 Bursitis 1 Hypochondriasis 1
Accident 9 Skin diseases 4 Cancer 1 Intestinal obstruction 1
Convalescents 9 Abcess 3 Chorea 1 Iritis 1
Dyspepsia 7 Asthma 3 Cystitis 1 Lymphadenoma 1
Cerebral diseases 6 Hysteria 3 Dentition 1 Phlebitis 1
Uterine diseases 6 Cardiac disease 2 Emphysema 1 Pneumonia 1
  Varicose veins 1

Roedd yr is-ddeddfau yr oedd yn rhaid i'r cleifion gadw atynt yn cyfyngu llawer.

Mae rhai o'r offer a ddefnyddiwyd yn yr ysbyty wedi'u cadw yn Amgueddfa Maesyfed.


Ysbyty Bwthyn Llandrindod