Powys: Diwrnod Ym Mywyd

2002

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfathrebu

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai
E-bost

Gofal iechyd

Illus. By Rob Davies

Gweithwyr/Gweithwragedd iechyd proffesiynol

Paratoir gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn bennaf, gwasanaeth a ariennir yn wladol ac a sefydlwyd ychydig dros 50 mlynedd yn ôl. Y GIG yw’r mudiad mwyaf yn Ewrop ac mae’n cyflogi llawer o wahanol weithwyr a gweithwragedd iechyd a staff eraill.

Cynhwysir Powys o fewn Awdurdod Iechyd Dyfed Powys. Mae’r Awdurdod yn gwasanaethu ardal sy’n cynnwys hanner holl dir Cymru, a mwy na 470,000 o’i thrigolion.

Dyma batrwm diwrnod gwaith un meddyg teulu (mewn meddygfa gyffredinol).

9.00 - 11.30

Morning surgery

11.30 - 13.00

Visits, hospital ward round

14.00 - 15.30

Paperwork in surgery

15.30 - 16.15

Emergency in A & E

16.20 - 18.30

Evening surgery

18.30 - 19.30

Hospital

after 19.00

On call for the whole night.


Ar ddiwedd un diwrnod gwaith, dyma a ddywed un deintydd yn Sir Drefaldwyn

  • 5.15 35 patients seen in course of day

Mae un arall yn therapydd galwedigaethol, ac mae hi’n disgrifio’i gwaith:

  • Illus. By Rob Davies
    Having dropped the children at school I continued to work at the Community Mental health Team in . . . . where I work two days a week as an occupational therapist, helping people with a variety of mental health problems to reduce the impact of these problems on the everyday lives and enable them to achieve meaningful lifestyles. I have only two weeks left with the team as I am leaving to take up post in Learning Disabilities at the beginning of October.

    I spent the first hour of the day liasing with colleagues, much of it discussing the various pressures on the team, and dealing with messages received since I was last in work on Friday. After that I set out on my visits, I fitted in 5 visits, 3 of which were my final visits with these people, with 2 being discharged from the team, one of these was a real success story which gave me a boost. I returned to the office at 4.30 made a couple of phone calls and finished work just after 5pm
    .

I derfynu, enghraifft arall o’r newid mewn gofal iechyd yw datblygu cyffuriau a moddion newydd. Dywedodd un gwyddonydd

  • Posted letter in village then started 120 miles drive to Coventry to work. I run clinical trials into new medicines and was visiting a GP surgery in Coventry which is trialing a new treatment for Arthritis.¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Cyfathrebu ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦