Gofal iechyd

Illus. By Rob Davies

Gweithwyr/Gweithwragedd iechyd proffesiynol

Paratoir gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn bennaf, gwasanaeth a ariennir yn wladol ac a sefydlwyd ychydig dros 50 mlynedd yn ôl. Y GIG yw’r mudiad mwyaf yn Ewrop ac mae’n cyflogi llawer o wahanol weithwyr a gweithwragedd iechyd a staff eraill.

Cynhwysir Powys o fewn Awdurdod Iechyd Dyfed Powys. Mae’r Awdurdod yn gwasanaethu ardal sy’n cynnwys hanner holl dir Cymru, a mwy na 470,000 o’i thrigolion.

Dyma batrwm diwrnod gwaith un meddyg teulu (mewn meddygfa gyffredinol).

9.00 - 11.30

Morning surgery

11.30 - 13.00

Visits, hospital ward round

14.00 - 15.30

Paperwork in surgery

15.30 - 16.15

Emergency in A & E

16.20 - 18.30

Evening surgery

18.30 - 19.30

Hospital

after 19.00

On call for the whole night.


Ar ddiwedd un diwrnod gwaith, dyma a ddywed un deintydd yn Sir Drefaldwyn

Mae un arall yn therapydd galwedigaethol, ac mae hi’n disgrifio’i gwaith:

I derfynu, enghraifft arall o’r newid mewn gofal iechyd yw datblygu cyffuriau a moddion newydd. Dywedodd un gwyddonydd