Gofal Iechyd

Dr William Bowen Davies

Roedd Dr Bowen Davies yn weithgar mewn amryw o faterion lleol, gan gynnwys sefydlu Ysbyty Bwthyn yr oedd ef ei hunan yn gyfarwyddwr meddygol -- swydd yr oedd yn ei wneud yn ddi-dâl. Roedd yn ymwneud â'r eglwys, llywodraeth leol ac addysg yn y dref, yn ogystal â bod yn ynad. Wnaeth hyd yn oed gynorthwyo i sefydlu clwb golff yn y dref ac ef oedd y Llywydd cyntaf.

Yn ôl cyfrifiad 1891, roedd yn byw ym Mrynarlais gyda'i wraig Jessie a briododd yn 1870, pedwar o'i chwe phlentyn, a gweision y teulu:

1891 Census
Brynarlais, Llandrindod Wells
Name Position in
household
Marital status Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
William B Davies Head M 43 Physician Registered Carmarthen Llandovery English
Jessie C Bowen Davies
Wife
M
33
Essex Braintree
-do-
Dora C Bowen Davies
Dau
S
10
Scholar
Radnorshire Llandrindod
-do-
Gwladys Bowen Davies
Dau
S
9
-do-
-do-
-do-
Elystan Bowen Davies
Son
S
7
-do-
-do-
Gerwyn H Bowen Davies
Son
S
5
-do-
-do-
Essylt Bowen Davies
Dau
S
5 mon
-do-
-do-
Matilda Griffiths
Serv
S
29
Nurse Domestic
Radnorshire, Evanjobb
-do-
Minnie E Griffiths
Serv
S
26
Housemaid
Radnorshire, Harpmoor
-do-
Catherine Davies
Serv
S
38
Cook
Herefordshire Abbydore
-do-
Thomas J Weale
Serv
S
15
Page
Radnorshire, Llandrindod
-do-

Bu'n rhaid iddo ymddeol o ganlyniad i broblemau'r galon ychydig cyn iddo farw yn 1908.


Dr Bowen Davies
Yfed y Dwr