Gofal Iechyd

Ysbyty Bwthyn Llandrindod

Sefydlwyd meddygfa yn Llandrindod yn yr 1870 au gan Dr William Bowen Davies ac ef wnaeth arwain yr ymgyrch i sefydlu ysbyty bwthyn mewn tref oedd yn tyfu'n gyflym. Ysbytai syml oedd yr ysbytai bwthyn hyn ar gyfer y tlawd ac yn cael eu rhedeg yn wirfoddol yn bennaf gyda chyn lleied o staff â phosib. Rhoddwyd y safle fel rhodd gan dirfeddiannwr lleol o'r enw Mr E Middleton Evans, ac roedd Dr Davies yn gweithio'n agos gyda gwraig Mr Middleton Evans. Roedd hi'n eithriadol o frwdfrydig ynghylch y prosiect gan weithio'n ddiflino i godi'r arian angenrheidiol.

Darlun o Ysbyty Bwthyn Llandrindod
Darlun o Ysbyty Bwthyn Llandrindod
Dogfen am godi arian ar gyfer Ysbyty Bwthyn Llandrindod
Dogfen am godi arian ar gyfer Ysbyty Bwthyn Llandrindod
Archifau Ysbyty Llandrindod

Agorwyd yr ysbyty yn 1881 o dan y teitl 'Llandrindod Wells Cottage Hospital and Convalescent Home' ac roedd ar gyfer y rheini oedd yn dioddef o afiechyd neu anaf, er ni fyddai achosion heintus yn cael mynd yno. Agorwyd ysbyty ar wahân ar gyfer y diben hwnnw.

Roedd yn rhaid i gleifion gael eu hargymell gan Lywodraethwyr ymddiriedolaeth yr ysbyty ac i wneud cyfraniad o 5/- yr wythnos fel cyfraniad tuag eu gofal. Roedd hyn mae'n amlwg yn rhy ddrud i rai o'r cleifion ac felly codwyd pris newydd o 2/6 yr wythnos ar gyfer trigolion Brycheiniog a Maesyfed.

Mae cyfrifon yr ysbyty yn dangos fod gan yr ysbyty gyfrif iach o £58.19.7d erbyn diwedd 1891.

Mae cofnodion yr ysbyty hefyd yn cofnodi bonws oedd yn daladwy i'r Metron Elizabeth Jeffrey, a chyfraniad tuag at ei gwisg.

Dogfen gyfrifon ar gyfer Ysbyty Llandrindod yn nodi'r prisiau newydd i gleifion
Dogfen gyfrifon ar gyfer Ysbyty Llandrindod yn nodi'r prisiau newydd i gleifion, 1892
Archifau Ysybyty Llandrindod

"It was resolved that the Bonus of £10 should be again given to the Matron in recognition of her valuable services. And a further sum of £3 towards the cost of uniform.

Amy de Winton
Hon. Sec."

Cofnodion yr ysbyty yn nodi'r bonws oedd yn daladwy i'r Metron gan gynnwys ffi tuag at ei gwisg
Cofnodion yr ysbyty yn nodi'r bonws oedd yn daladwy i'r Metron
gan gynnwys ffi tuag at ei gwisg
Archifau Ysbyty Llandrindod

Am ragor o wybodaeth am yr ysbyty a'i gleifion, ewch i'r dudalen nesaf.


R v. Bridgett
Meddyginiaethau Cartref
Ysbyty Bwthyn Llandrindod: cleifion ac anhwylderau