Trafnidiaeth

Rheolwyr y Rheilffordd

Cyflogid nifer o bobl i oruchwylio ac archwilio'r rheilffyrdd. Un o'r pwysicaf oedd yr Uwcharolygydd Rhanbarthol, a oedd yn gyfrifol am ofalu fod y rheilffyrdd yn rhedeg yn effeithiol yn ei ardal. Ymysg pethau eraill, roedd hyn yn golygu goruchwylio holl weithwyr y cwmni rheilffordd, gan gynnwys meistri'r orsaf. Roedd John Whittle yn un o'r Uwcharolygwyr hyn -- ddim yn unig roedd yn gallu cyflogi morwyn ond roedd hefyd yn gallu addysgu ei ddwy ferch.

Gorsaf Dolyhir a'r staff.
Gorsaf Dolyhir a'r staff
Casgliad Sadie Cole

1891 Census
2 Camden Villa, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
John A Whittle Head M 46 Railway District
Superintendent
Surrey Lambeth English
Sarah T Whittle Wife M 39   Breconshire Brecon English
Susan G Whittle Dau S 16 Scholar Breconshire Brecon English
Mary T Whittle Dau   14 Scholar Breconshire Brecon English
Arthur G Whittle Son   6 Scholar Breconshire Brecon English
Kate Bather Serv S 23 General Servant Domestic Breconshire Brecon English

Roedd yr Uwcharolygydd Locomotif Rhanbarthol yn gyfrifol am gyflwr y trenau yn holl siedau ei ardal. Roedd Tom Ryder yn uwcharolygydd locomotif rhanbarthol ac yn byw ar ei ben ei hun ar adeg y cyfrifiad.

Roedd Edwin Evans yn byw ychydig bach i ffwrdd. Disgrifiai ei hun fel 'archwilydd rheilffordd'. Roedd llawer iawn o wahanol fathau o archwilwyr yn gweithio ar y rheilffyrdd yr adeg hynny, ond mae'n debyg fod Edwin naill ai'n archwilio'r trenau, y tocynnau neu'r rheilffyrdd eu hunain.

1891 Census
5 Bowen Terrace, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Tom Ryder Head M 37 District Locomotive
Superintendent
Staffordshire Burton on Trent English
3 Bowen Terrace, Brecon
Edwin G Evans Head M 58 Railway Inspector Monmouthshire, Abergavenny English
Jane Evans Wife M 61 Railway Inspector Breconshire Brecon English
Frank H Evans Son S 21   Breconshire Brecon English
Elizabeth A Morris Serv S 18 Domestic Servant Glamorganshire Aberdare English
Arthur J Davies Lodger S 29 Bank Manager Shropshire Wellington English


Swyddi ar y Rheilffordd yn Aberhonddu