Trafnidiaeth

Swyddi ar y Rheilffordd yn Aberhonddu ym 1891

Injian Rhif 18
Injian Rhif 18, Cwmni Rheilffordd Aberhonddu a Merthyr, tua 1880
Amgueddfa ac Oriel Gelf Aberhonddu

Cyflogai'r rheilffyrdd nifer enfawr o bobl yn Aberhonddu ym 1891 a dengys y cyfrifiad y swyddi canlynol. Rhagflaenwyd bob un o'r rhain gan y gair 'Rheilffordd' ac mae'r rhai sydd wedi'u lliwio'n las â chyswllt at dudalennau eraill yn dangos manylion am rai o'r bobl a oedd yn dal yn y swydd honno.