Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Trafnidiaeth

Swyddi ar y Rheilffordd yn Aberhonddu ym 1891

Injian Rhif 18
Injian Rhif 18, Cwmni Rheilffordd Aberhonddu a Merthyr, tua 1880
Amgueddfa ac Oriel Gelf Aberhonddu

Cyflogai'r rheilffyrdd nifer enfawr o bobl yn Aberhonddu ym 1891 a dengys y cyfrifiad y swyddi canlynol. Rhagflaenwyd bob un o'r rhain gan y gair 'Rheilffordd' ac mae'r rhai sydd wedi'u lliwio'n las â chyswllt at dudalennau eraill yn dangos manylion am rai o'r bobl a oedd yn dal yn y swydd honno.¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦