Trafnidiaeth

Gwneuthurwyr Coetsys

Horse-drawn Cario gyda cheffyl yng Nghrughywel
Cario gyda cheffyl yng Nghrughywel
Amgueddfa ac Oriel Brycheiniog

Roedd llawer math o gerbyd a gâi eu tynnu gan geffylau ac roedd llawer o bobl yn cael eu cyflogi i'w cynyhyrchu a'u cynnal.

Un o'r enwocaf oedd Herbert C J Rich y mae ffordd wedi ei henwi ar ei ôl. Roeddynt yn deulu ffyniannus a allai fforddio dwy forwyn.

Hysbyseb ar gyfer H C Rich
Hysbyseb ar gyfer H C Rich
Archifau Sir Powys

1891 Census
41 Watton
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Herbert C J Rich Head M 71 Retired
coachbuilder
Corby Ionian Islands -
British subject
English
Herbert C J Rich Son M 38 Coachbuilder Brecon St Mary English
Emily G Rich Daughter in law M 36   Brecon St Mary Both
Jane Rich Grandaughter   13 Scholar Brecon St Mary English
Norah R Rich Grandaughter   11 Scholar Brecon St Mary English
Herbert C J Rich Grandson   9 Scholar Brecon St Mary English
Sidney C G Rich Grandson   7 Scholar Brecon St Mary English
Rose L Rich Grandaughter   5 Scholar Brecon St Mary English
Annie Bather Servant S 25 General Servant Brecon St Mary Both
Elizabeth Rogers Servant S 19 General Servant Breconshire Llanfrynach English

Roedd mab Herbert Rich yn is ddirprwy gofrestrydd priodasau ar gyfer Undeb Aberhonddu yn ôl Kelly's Directory am 1895.

Erbyn cyhoeddi Kelly's Directory roedd cyn yrrwr injian wedi'i sefydlu'i hun fel gwneuthurwr coetsys. Hysbysebodd Joseph Bregazzi yn y Directory fel:

"Bregazzi, Joseph E. (successor to the late Henry Evans), coachbuilder & wheelwright, waggonettes and phaetons, dog carts and every description of vehicle built to order; estimates given; St David's Street Llanfaes."

Adeiladydd coetsys arall oedd William R King a oedd yn byw ddau ddrws i ffwrdd oddi wrth Joseph Bregazzi. Roedd gan King ddau fab yn cael eu cyflogi yn y gwaith hefyd, y ddau fel paentwyr.

1891 Census
13 St Michael Street, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth Disabilities English/Welsh
speaker
William R King Head M 67 Coachbuilder Gloucestershire Bristol   English
Mary Ann King Wife M 56   Breconshire Brecon Deaf English
Bessie King Dau S 23   Breconshire Brecon   English
Charles King Son S 17 Coach Painter Breconshire Brecon   English
Edward King Son S 15 Coach Painter Breconshire Brecon   English
Bertram Poole Nephew   11 Scholar Herefordshire Hereford   English

Saer Olwynion yn Sir Faesyfed
Saer Olwynion yn Sir Faesyfed
Amgueddfa Sir Faesyfed


Gweithwyr ar drenau yn Aberhonddu