Trafnidiaeth

Gweithwyr ar drenau yn Aberhonddu

Roedd llawer o bobl yn cael eu cyfologi ar waith mechanyddol, ymarferol rhedeg y rheilffyrdd.

Gyrrwr Trên oedd y swydd a restrwyd amlaf o bell ffordd fel galwedigaeth yng nghyfrifiad 1891. Un stryd gyda llawer iawn o yrwyr trenau oedd Stryd Siarl (Charles Street), Aberhonddu. Daeth rhai i fyw yn y dref o gryn bellter -- enghraifft o sut yr effeithiodd y rheilffyrdd ar y boblogaeth leol.

Trên
Illustrated London News

1891 Census
18 Charles Street
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
George Tinworth Head M 37 Railway Engine
Driver
Essex Audley End English
Elizabeth Tinworth Wife M 38   Brecon St Mary's English
James Tinworth Son   10   Brecon St Mary's English
20 Charles Street
William Owen Head M 52 Railway Engine
Driver
Montgomeryshire
Llanidloes
English
Margaret Owen Wife M 52   Montgomeryshire
Llanidloes
English
Margaret Owen Dau S 19 Scholar Montgomeryshire
Llanidloes
English
21 Charles Street
Michael Caufron Head M 52 Railway Engine
Driver
Ireland English
Mary Caufron Wife M 51   Gloucestershire English
Richard Maund Nephew S 17 Railway Clearing
House Clerk
Breconshire Brecon English
Helena Gaufron Niece   4   Breconshire Brecon English
22 Charles Street
Mary Sheams Head Wid 45 Laundress   Both
Margaret Sheams Dau S 19 Dressmaker Chatham English
Annie Sheams Dau   13 Scholar Gibraltar English
George Childs Lodger S 34 Engine Driver Gloucestershire
Rock Hampton
English

Aeth un gyrrwr trên, Joseph Bregazzi, yn ei flaen ym 1891i weithio ar agwedd arall o'r diwydiant trafnidiaeth yn y dref, wrth droi'n adeiladydd cerbydau.

1891 Census
12 St Michael Street, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Joseph Bregazzi Head M 41 Railway Engine Driver Derbyshire Derby English
Frances Bregazzi Wife M 41   Derbyshire Derby English

Yn cynorthwyo'r gyrwyr trên ar y trenau roedd y tanwyr, neu'r dynion tân, a'u prif ddyletswydd oedd bwydo glo i ffwrnais y locomotif a'i chadw ar y tymheredd cywir.

1891 Census
59 New March Street, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
William Jones Head M 35 Railway fireman Brecon English
Harriet Jones Wife M 31   Herefordshire Penrhos English
Alfred Jones Son M 8 Scholar Brecon St Davids English
Edith A Jones Dau   7 Scholar Brecon St Davids English
William D Jones Son   5 Scholar Brecon St Mary English
Cyril G Jones Son   2   Brecon St Davids English
Emily E Jones Dau   2 mon   Brecon St Davids English

Hefyd yn teithio ar y trên oedd y giard, megis Richard Probert:
Staff yn Orsaf Trefyclo
Casgliad Sadie Cole
1891 Census
23 Orchard Street
Name Position
in
house- hold
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/ Welsh
speaker
Richard Probert Head M 35 Railway guard Monmouthshire Abergavenny English
Hannah Probert Wife M 37   Herefordshire Cusop English
Richard J Probert Son   11 Scholar Breconshire Brecon English
Catherine H Probert Dau   11 Scholar Breconshire Brecon English
Samuel Probert Son   7 Scholar Breconshire Brecon English
Elizabeth M Probert Dau   4 Scholar Breconshire Brecon English


Gwneuthurwyr Coetsys
Trafnidiaeth yn cael ei dynnu gan geffyl