Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Trafnidiaeth

Y Rheilffordd yn Aberhonddu

Gorsaf Abrerhonddu.
Gorsaf Abrerhonddu
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheniog

Ni ellir gor-bwysleisio pwysigrwydd y rheilffyrdd yn Aberhonddu ym 1891. Yn ogystal â darparu trafnidiaeth cyflym, rhad ar gyfer pobl a nwyddau, roedd yn gyflogwr lleol enfawr gan fod cyffordd tair rheilffordd yno. Dengys archwiliad o'r cyfrifiad yn Aberhonddu y flwyddyn honno faint o wahanol swyddi oedd ar gael ar y rheilffyrdd.

Amserlen y rheilffyrdd yn Aberhonddu.
Amserlen y rheilffyrdd yn berhonddu
Archifau Sir Powys

Swyddi ar y Rheilffordd yn Aberhonddu

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦