Trafnidiaeth

Ystafell Luniaeth Gorsaf y Rheilffordd

1891 Census
Brecon Railway Station refreshment room
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Annie Ball Head S 24 Barmaid Radnorshire Builth Station English

Prydles yr ystafell luniaeth yng Ngorsaf Aberhonddu
Prydles yr ystafell luniaeth yng Ngorsaf Aberhonddu
Cliciwch ar y llun i weld y dudalen gyfan
Archifau Sir Powys

Prydleswyd yr ystafelloedd luniaeth y flwyddyn ganlynol i David Williams. Saith mlynedd oedd y cyfnod ac roedd yn cynnwys y ty annedd lle'r oedd Annie'n byw. Y rhent blynyddol oedd £10 yn daladwy mewn 2 daliad. Roedd y brydles hyd yn oed yn cynnwys rhestr o ba nwyddau y gellid eu gwerthu yn yr ystafelloedd luniaeth ac am ba bris (ac roedd y prisiau yr un fath 14 o flynyddoedd yn ddiweddarach pan adnewyddwyd y brydles am yr ail waith).


Schedule to Lease
Atotdlen i brydles yr ystafell luniaeth
Cliciwch ar y llun i weld y dudalen gyfan
Archifau Sir Powys
The Schedule above referred to
s    d
Breakfast plain with marmalade
1 " 6 
   ditto with cold meat and marmalade
2 " 0
Teas plain with marmalade
1 " 0
   ditto with cold meat and marmalade
2 " 0
Luncheons cold meat and cheese
2 " 0
  large cup of tea 4
  large cup of tea with bread and
butter or with bun or biscuit
6
Sandwiches 6d per plate or 2d each  
Wine and Spirits
Port
Bottle
  Pint Glasses
  "  Draught
5/-
  2/6
6d
  "  Old Bottled
6/-
  3/-
6d
Sherry Draught
5/-
  2/6
6d
  "  Old pale or brown
6/-
  3/-
6d
Claret
4/-
  2/-  
half pints
Champagne
8/-
  4/
1/6
  ditto
10/-
  5/-
2/-
Moselle sparkling
8/-
  4/-  
Hock sparkling
6/-
  3/-  
Negus per glass 6d        
per glass
small glasses
Brandy  
6d
 
4d
Whiskey  
6d
 
4d
Rum  
6d
 
4d
Gin  
6d
 
4d
Liquors
Cherry Brandy, Ginger Brandy, per liquor glass
6d
India Pale Ale, per glass, five to the quart
2d
Stout, ditto  
2d
Mild Ale ditto  
2d
Bottled Ale and Stout per bottle  
6d
Soda Water per bottle
6d and 4d
Lemonade ditto
6d and 4d
Ginger Beer ditto  
3d
Seltzer Water ditto  
6d


Gorsaf Aberhonddu