Trafnidiaeth

Trafnidiaeth yn y Trallwng

Map o'r Trallwng
Map o'r Trallwng yn dangos ffordd (brown), rheilffordd (llwyd) a chamlas (glas)
Ychwanegwyd lliw i'w dangos yn well
Archifau Sir Powys

Y Staff, Gorsaf y Trallwng
Y Staff, Gorsaf y Trallwng
Canolfan Camlas Trefaldwyn ac Amgueddfa Powys
Fel gyda llawer o drefi eraill ym 1891, manteisiodd y Trallwng ar ddyfodiad y rheilffordd, ac roedd llawer o drigolion y dref yn gweithio arni. Bu'r London and North Western a Great Western Joint Railways a Rheilffordd y Cambrian yn gwasanaethu'r dref.

Fodd bynnag, roedd y gamlas yn dal i fod y ddull trafnidiaeth pwysig gyda'r Shropshire Union Railways a'r Cwmni Camlas. Hysbysebwyd yn Sutton's Directory ym 1890:
Rhan o Sutton's Directory
Archifau Sir Powys

Felly roedd y gamlas yn dal i gyflogi gweithwyr o'r Trallwng. Roedd y rhain yn cynnwys pobl a weithiai ar y cychod camlas eu hunain, megis John Jones:

1891 Census
7 Canal Cottage, Welshpool
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
John Jones Head M 30 Boatman Berriew Montgomeryshire English
Mary A Jones Wife M 24   Chirbury Salop English
John J Jones Son   4   Guilsfield Montgomeryshire English
Bertram C Jones Son   2   Forden Montgomeryshire English
Cwch
Cwch Camlas ger Pont Maerdy, Y Trallwng
Amgueddfa Powysland ac Amgueddfa Camlas Sir Drefaldwyn

Roedd hefyd yn cynnwys pobl fel Francis R Hawkins, a oedd yn gweithio fel llafuriwr ar y gamlas yn llwytho ac yn dadlwytho cychod camlas:

1891 Census
4 Canal Wharf, Welshpool
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Francis R Hawkins Head M 29 Canal Porter Stafford Wolverhampton English
Emily Hawkins Wife M 29   Cheshire Congelton English
Amy Hawkins Dau   7 Scholar Cheshire Chester English
Muriel Hawkins Dau   4 Scholar Montgomery Welshpool English
Percy Hawkins Son   2   Montgomery Welshpool English

Roedd ceidwad y loc yno hefyd a oedd yn byw gyda'i deulu mawr yn Nhai Loc y Gamlas:

1891 Census
1 Canal Lock Houses, Welshpool
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Pryce Bebb Head M 43 Lock Tender Castle Caereinion English
Sarah Bebb Wife M 39   Castle Caereinion English
Cornelius Bebb Son S 21 Labourer Welshpool English
Richard Bebb Son S 19 Labourer Welshpool English
Alice Anne Bebb Dau   10 Scholar Welshpool English
Albert Bebb Son   8 Scholar Welshpool English
William Henry Bebb Son   6 Scholar Welshpool English
Ellen Bebb Dau   4 Scholar Welshpool English
Emily Bebb Dau   2   Welshpool English
George Bebb Dau   1 month   Welshpool English

Bu farw Pryce Bebb tua 1897 o ganlyniad i law driniaeth i dynnu carreg yn yr arenau a berfformiwyd ar ford y gegin. Fodd bynnag, aeth ei fab Cornelius (a gâi ei alw'n 'Neil') yn ei flaen i fod yn geidwad y loc ei hunan, fel y gwnaeth mab arall, hefyd o'r enw Pryce.

Cewch ragor o wybodaeth am hanes Camlas Trefaldwyn ar wefan Hanes Digidol Powys.

Roedd grwp diddorol arall o bobl a deithiodd i'r Trallwng ar y ffordd ac yr oedd yn y dref ar adeg cyfrifiad 1891.


Y syrcas yn dod i'r Trallwng