Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost




Addysg

Ysgol Buttington

Map o Bowys yn dangos lleoliad Buttington
Map o Buttington
Buttington, ger Y Trallwng, Sir Drefaldwyn.

Y Prifathro John R Powell oedd yn gyfrifol am Ysgol Buttington yn 1891, a chychwynnodd yn ei swydd ar Fai'r 7fed 1889 a pharhaodd tan Chwefror 28ain 1893.

1891 Census
School House, Cletterwood, Buttington
Name
Position in
household
Marital status
Age
Occupation
Place of Birth
English/Welsh
speaker
John R Powell
Head
S
23
Schoolmaster
Hereford, Little Hereford
English

Nid Mr Powell oedd yr unig athro. Roedd y ficer lleol, Parch J Hughes yn dod i mewn yn rheolaidd i ddysgu'r ysgrythur, ac roedd athrawes wnïo hefyd yn cael ei chyflogi.Serch hynny, dim ond tystysgrif dysgu dros dro oedd gan Mr Powell ac ar Ragfyr 10fed mae'r cofnod yn y llyfr log yn darllen:

"Many of the children were unable to come to school" darn o lyfr log ysgol. "Many of the children were unable to come to school on account of the floods. They were dismissed at 12 o'clock and three weeks holiday given, as I am going to Birmingham to sit for Certificate examination on Monday 14th December. "

Roedd Mr Powell yn wynebu'r un fath o frwydrau oedd yn poeni athrawon eraill y cyfnod -- presenoldeb gwael a chynnal safonau ar gyfer arolygon ysgol.


Bresenoldeb yn yr Ysgol
Gynnal Safonau Ysgol

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦