Addysg

Cadw Safonau Ysgolion

Roedd yr athrawon o dan bwysau yn 1891 i gynnal y safonau uchel a ddisgwyliwyd gan arolygwyr y llywodraeth. Adroddodd prifathro Ysgol Buttington, Mr Powell ar y 13eg Chwefror.
Plant yn astudio. London Illustrated News
 
Plant yn astudio
London Illustrated News

Ymweliad gan y Ficer "Average 34.5. The Vicar visited and informed me the H.M.I. intends to take the first class on Tuesday next, and the others on 24th."

Mae adroddiad yr ysgol ar gyfer y flwyddyn o Ionawr 1891 i Ionawr 1892 yn delio gyda safonau, a'r swm o grantiau arian yr oedd hawl gan yr ysgol ei gael.

Adroddiad Ysgol

Nid yw'r ysgol i'w gweld yn gwneud yn dda iawn yn adroddiad cyffredinol yr Arolygwr:

Adroddiad yr arolygwr ysgolion
Cliciwch ar y ddelwedd er
mwyn creu fersiwn mwy o faint

"This school was closed in consequence of sickness among the scholars in June, but this hardly accounts for the falling off in the quality of the work and of the want of general intelligence. The elementary subjects need special attention. English is fair and geography a failure. No grant can be recommended for Needlework until it is taught more systematically and in accordance with Schedule III. Several of the children in the first and second standards are much beyond the average age and the attendance of many of the children is irregular and ought to receive the attention of the Local Authority.

 


". . want of general intelligence . . "

The attention of the Managers is requested to the terms of Article 86 of the Code.

Mr Powell's provisional certificate will expire on the 5th December next (article 54).

Roedd arlunio'n cael ei archwilio a'i asesu ar wahân a dim ond y bechgyn oedd yn cael gwneud. Roedd canlyniadau'r pwnc hwn dipyn yn well.

Roedd arlunio'n cael ei archwilio

Ond fel y gwnaeth Mr Powell sylwi:

"Drawing taught according to Time Table and was commenced on July 22nd inst.
Most of the boys seem to like drawing."
Roedd y rhan fwyaf o'r bechgyn yn hoffi arlunio

Er gwaethaf y broblem gyda safonau'n gwaethygu, fe lwyddodd yr ysgol i gael y plant i lwyddo yn eu tystysgrifau yn 1891.

Un o'r rhain oedd William Nichols, oedd yn byw mewn ty llawn iawn:

1891 Census
26 Hope
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
William Nichols
Head
M
78
Bricklayer - retired
Montgomery, Buttington
English
Maria Nichols
Wife
M
81
-
Salop
English
Alfred Nichols
Son
M
41
Bricklayer
Montgomery, Buttington
English
Elizabeth Nichols
Daur-in-law
M
35
Montgomery, Buttington
English
William Nichols
G son
-
9
Scholar
Montgomery, Buttington
English
John Nichols
G son
-
6
Scholar
Montgomery, Buttington
English
George Nichols
G son
-
4
-
Montgomery, Buttington
English
Henry Nichols
G son
-
4
-
Montgomery, Buttington
English
Elizabeth Bishop
Serv
S
15
Nurse - domestic
Salop, Aston
English

Llwyddodd William i gael safon III ym mhob pwnc a llwyddodd i gael safon VI cyn iddo adael a mynd i weithio.

Ceir manylion rhagor o blant ar y dudalen nesaf.


Ysgol Buttington