Addysg

Pethau Braf

Pethau braf yn yr ysgol. Illustrated London News
Pethau braf yn yr ysgol
Illustrated London News

Roedd Mr Roberts, prifathro ysgol Cantal Llanbister, yn hoff o annog ymddygiad da a gwaith ysgol trwy gynnig pethau braf i'r plant oedd dan ei ofal. Roedd yn hoffi rhoi amser chwarae ychwanegol i blant oedd yn mynychu ysgol yn rheolaidd:

. . . amser chwarae hirach bore'ma.
"Feb 23rd Monday morn. Scholars who had made 10 attendances last week had 15 minutes extra play this morning."

Ar Hydref 13eg:

"Half holiday in the afternoon, 32 scholars going to the tea meeting at Cwm-y-gaist."

Hanner dydd o wyliau yn y prynhawn.

Ac ar Ragfyr 24ain:

. . paratoi at y 'dolig
"Some time was taken to prepare for the Xmas entertainment."

Cliciwch yma am ragor am bethau braf yn yr ysgol


Ysgol Cantal Llanbister
Syr Joseph Bailey
Ysgol Llawr-y-glyn