Addysg

Cadw Safonau Ysgol, parhad

Roedd Alice Evans yn sgolor arall yn yr ysgol; ac roedd yn ferch i signalwr, oedd yn byw gyda'i rhieni a'i chwiorydd iau.

1891 Census
Church cottage
Name
Position in
household
Marital
status
Age
Occupation
Place of Birth
English/Welsh
speaker
George Evans
Head
M
34
Signalman
Montgomery
English
Emma Evans
Wife
M
34
Salop, Condover
English
Alice Jane Evans
Dau
8
Scholar
Montgomery, Buttington
English
Emily Evans
Dau
5
Scholar
Montgomery, Buttington
English
Rose Ellen Evans
Dau
3
Montgomery, Buttington
English

Llwyddodd Alice i gyrraedd Safon II ym mhob un o'i phynciau erbyn iddi adael yr ysgol.

Roedd bywyd cartref Fred Doody dipyn yn wahanol, yn fwy na thebyg aeth ei fam i gadw ty wedi iddi golli ei gwr:

1891 Census
Vicarage
Name
Position in
household
Marital
status
Age
Occupation
Place of Birth
English/Welsh
speaker
Thomas Hughes
Head
S
40
Clerk in Holy Orders
Denbigh, Llansilin
English
Alfred Doody
Boarder
7
Scholar
Salop, Shrewsbury
English
Harriet Doody
Serv
Wid
43
Housekeeper- domestic
Montgomery, Welshpool
English
David G Davies
Serv
S
18
Gardener - domestic
Montgomeryshire, Welshpool
English

Llwyddodd Fred i gael safon II mewn darllen ond dim ond safon I mewn ysgrifennu a rhifedd. Llwyddodd i ennill lefel IV cyn iddo adael yr ysgol.

Llwyddodd William Pritchard 9 oed o'r Hob i ennill safon II mewn darllen ysgrifennu a rhifedd y flwyddyn honno. Roedd William yn byw gyda'i dad oedrannus a'i dri brawd, gan fod ei fam wedi marw.

1891 Census
No 20, Hope
Name
Position in
household
Marital
status
Age
Occupation
Place of Birth
English/Welsh
speaker
William Pritchard
Head
Wid
75
Agricultural labourer
Montgomery, Buttington
English
Robert Pritchard
Son
11
Scholar
Montgomery, Buttington
English
William Pritchard
Son
9
Scholar
Montgomery, Buttington
English
John Pritchard
Son
7
Scholar
Montgomery, Buttington
English
George Pritchard
Son
4
Scholar
Montgomery, Buttington
English

Aeth ymlaen i gyrraedd safon VI cyn gadael yr ysgol.

Gellir gweld manylion rhagor o blant ar y dudalen nesaf, sydd hefyd yn cynnwys adroddiad yr Arolygwr.


Gadw Safonau Ysgol, tudalen 1