Addysg

Cadw Safonau Ysgol, parhad

Yn Ysgol Cantal Llanbister, roedd yna amrywiaeth o wersi yn cael ei dysgu i'r ysgol gyfan ar y cyd, a hynny'n ogystal â'r pynciau sylfaenol sef darllen, rhifedd, gramadeg a sillafu. Roedd pynciau'n cynnwys smeltio haearn, gwlân, halen, gwneud menig a'r tywydd. Roedd rhai pynciau yn achosi pryder:

Arholiad heddiw "Sept 4th Examination given today. Arithmetic good but the boys in St III all failed in Dictation. St I Reading was also poor. Good progress was made in Drawing. The examination is to take place on 16th inst at 10am."

Cynhaliwyd yr arolwg blynyddol ym mis Hydref, a chopïwyd adroddiad yr Arolygwr i mewn i'r llyfr log ar Ragfyr 15fed:

Adroddiad yr Arolygwr
Adroddiad yr Arolygwr
Adroddiad yr Arolygwr
Cliciwch ar Adroddiad yr Arolygwr am fersiynau mwy o faint.

Roedd un disgybl newydd yn broblem:

"July 20th This morning Charles F Jones was admitted - a boy who had never been to school, although in the district and 8 years of age on 13th May last."

. . .erioed wedi bod mewn ysgol . . .


1891 Census
The Warren, Llanbister
Name
Position in
household
Marital
status
Age
Occupation
Place of Birth
English/Welsh
speaker
Jane Lloyd
Head
Wid
57
Charwoman
Radnorshire, Nantmel
English
Charles F Jones
Grandson
 
8
 
Radnorshire, Llanbister
English

Llwyddodd Charles i wneud ei waith ysgol a gadawodd yr ysgol ym mis Mawrth 1897 wedi iddo lwyddo yn ei arholiad Safon V.

Mae'r tabl canlynol yn gyfuniad o ganlyniadau dewisol:

Date admitted Name Birthdate Parent Exam standards Leaving date Remarks
13/5/89 William Pritchard 25/3/82 Wm Pritchard,
Hope
III, IV, VI    
23/4/88 Fred Doody 11/4/83   II, III, IV    
11/6/89 Joseph Davies 24/12/83 Joseph Davies, Rhallt I, II, III   Gone to Pool Quay
17/5/85 Alice Evans 2/7/83 George Evans, School Cott IV,V    
29/5/88 William Nicholes 3/1/83 Nicholes, Hope IV,V,VI   Gone to work
10/5/87 William Beddoes 8/12/79     8/90 Left
21/6/86 Elizabeth Evans 18/9/80 Isaac Evans, Cletterwood IV,V    
18/3/84 Annie Davies 4/79 Lewis Davies, Buttington     Moved from Berriew. Left


Gynnal Safonau Ysgol, tudalen 1
Gynnal Safonau Ysgol, tudalen 2
Ysgol Cantal