Bywyd yn y Cartref

Ffasiwn: Dillad dydd y Dynion

Ychydig iawn o newid a gafwyd mewn dillad dynion yn rhan olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, sy'n gwneud dyddio lluniau yn anodd iawn. Siaced, gwasgod, trowsus a het oedd dillad dydd dynion fel rheol:

Tair cenhedlaeth
Dau ddyn, matriarch a baban o ffotograff o deulu
gan Roberts o Llandrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed

Wyth Hobby
Manylion o lun y teulu Hobby o Lanfihangel-Talyllyn
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

cwpwl anhysbys
Cwpwl anhysbys
Archifau Sir Powys
Mwynhau yn y dafarn
Y diwrnod wedi ymweliad Dug Clarence ag Aberhonddu, 17 Medi 1890.
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Ymwelwyr â Park House
Ymwelwyr â Llety Park House,
manylion o ffotograff mwy
Amgueddfa Sir Faesyfed

Perthnasau hyn
Ffotograffau
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Band Tref Rhaeadr
Band Tref Rhaeadr o flaen hen neuadd y farchnad
Amgueddfa Sir Faesyfed

John Hughes
John Hughes o Langrwyne
Mae Mr Hughes hefyd i'w
weld yn y ffotograffau hyn
Archifau Sir Powys

Gwr ifanc
Gwr ifanc, manylion y
Teulu Lomax o Fodfach
Archifau Sir Powys


John ac Anne Lomax
John ac Anne Lomax, 1889
Archifau Sir Powys

Roedd y tlodion yn gwisgo'n blaen iawn.

Wyrcws Llanfyllin
Dynion Wyrcws Llanfyllin, manylion o ffotograff mwy
Archifau Sir Powys