Bywyd yn y Cartref

Ffasiwn: Plant

Roedd dillad plant yn dueddol o fod yn fwy ymarferol na ffasiynol. Roedd dillad morwyr yn ffasiynol (ac yn ymarferol) i fechgyn bach, a phinaffor neu ffrog, neu ffrog smoc i ferched bach.

Baban
Portread o faban
gan Roberts o Landrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed

Gwisg babi
Gwisg i fabi
Amgueddfa Sir Faesyfed

Siwt Morwr
Ffotograff o albwm
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog
Siwt Morwr
Ffotograff o albwm
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Sanau streips
Manylion ymwelwyr â Llety Park House,
Llandrindod, manylion o ffotograff mwy
Amgueddfa Sir Faesyfed

 

Rhoi gwobrau ym Modfach
Manylion rhoi gwobrau ym Modfach, gyda
bechgyn mewn siwtiau ac un mewn siwt morwr,
manylion o ffotograff mwy
Archifau Sir Powys

Manylion, Stryd Fawr
Manylion ffotograff o'r Stryd Fawr,
Llandrindod yn dangos grwp o blant
Amgueddfa Sir Faesyfed

Ysgol Sul
Ysgol Sul Capel yr Annibynwyr, Stryd Morganwg, Aberhonddu.
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog
Annie a Henry
Annie & Henry
Amgueddfa Sir Faesyfed
Merch mewn ffrog smoc
Merch mewn ffrog smoc,
o gasgliad ffotograffau Lomax
Archifau Sir Powys

Ymlaen i'r dudalen nesaf.