Bywyd yn y Cartref

Ffasiwn: Plant, tudalen 2

Roedd y plant hynaf yn gwisgo'n debyg i'w rhieni.


Annie Davies
Annie D C Davies
Amgueddfa Sir Faesyfed
Dau Hobby
Manylion o ffotograff o
Deulu Hobby o Lanfihangel-Talyllyn

Amgueddfa ac Oriel Gelf BrycheiniogHughes Family
Teulu Hughes,
Glangrwyney Lodge,
manylion o ffotograff mwy
Archifau Sir Powys

Two sisters
Dwy ferch o bortread o deulu
gan Roberts o Landrindod

Radnorshire Museum

Roedd gan blant hefyd eu dillad dydd Sul ar gyfer achlysuron arbennig.

Victor ac Irene Pryce Jones
Victor and Irene Pryce Jones
Reality Group plc, Y Drenewydd, Powys


Plant y Cogydd Adami
Plant Adamo Adami
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheinioggwisg fedyddio
Portread o wraig a phlentyn,
gan Roberts o Landrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed

Roedd bechgyn yn gwisgo dillad tebyg iawn i'w dillad ysgol arferol ar gyfer chwaraeon.

Tîm Pêl-droed Traethllawn
Tîm Pêl-droed Bechgyn, ysgol breifat Traethllawn.
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

tîm pêl-droed Ysgol Breswyl Llanfaes
Tîm Pêl-droed Ysgol Breswyl Llanfaes, 1892,
enillwyr Cwpan Northcote.
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Roedd y merched yn y llun hwn yn gwisgo ffrogiau llac, gyda leinin, a dillad isaf i gyd-fynd â'u ffrogiau.

Edrychwch cyn neidio
Tîm Arddangosfa Gymnasteg Aberhonddu, 1892,
manylion o ffotograff mwy
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Am ddillad gwaith ac ysgol, cliciwch yma.


Ffasiwn: Plant, tudalen 1