Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Bywyd yn y Cartref

Ffasiwn: Dillad Chwaraeon i Ferched

Roedd merched yn fwy hoff o chwaraeon erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac roedd eu dillad yn adlewyrchu hyn. Roedd hefyd yn bosibl archebu dillad chwaraeon trwy'r post.

Manylion Helfa Aberhonddu yn Nhregunter
Manylion ffotograff o gwn hela
Aberhonddu yn Nhregunter
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog
Look Before You Leap
Tîm Arddangosfa Gymnasteg Aberhonddu, 1892
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Beic Tair Olwyn a ras Arferol
Darlun o gylchgrawn 'Cycle Club', 1891
Casgliad Seiclo Genedlaethol, Llandrindod

Daeth seiclo yn boblogaidd fel gweithgaredd hamdden ar ddechrau'r 1890au wedi datblygiad y teiar niwmatig.

The 'Rover' has set the fashion . . .
Darlun o gatalog Rover Cycles, o
'A History of Rover Cycles', J Pinkerton, D Roberts a D Pinkerton, Birmingham, 1998


Ffasiwn: Merched - tudalen dau

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦