Cyfraith a Threfn

Bywydau John ac Ann Bishop

Carreg fedd John ac Ann Bishop

"In loving memory of Ann the beloved wife of John Bishop (of this Parish) who departed this life May 12th 1915 aged 81 years.

Also of the above John Bishop who departed this life May 29th 1916 aged 81 years."

Carreg fedd John ac Ann Bishop

Tra ar drip i Aberhonddu i chwilio am y cerrig beddi a ddifrodwyd yn yr achos hwn, daethom o hyd i garreg fedd John ac Ann Bishop, a chofeb i Ann.


Memorial Stone and cross in memory of Ann Bishop laid by the congregation of the St John's Church Brecon.

Cofeb a chroes er cof am Ann Bishop wrth ymyl
Eglwys Sant Ioan, Aberhonddu

Yn union i'r dde o'r garreg fedd, mae cofeb i Ann. Roedd yn amlwg yn aelod poblogaidd ac yn un a gâi ei pharchu yn yr eglwys. Mae'r groes a oedd unwaith yn sefyll yn syth, wedi torri yn y gwaelod ac yn gorwedd y tu ôl i'r gofeb.

"This cross was erected by the congregation of St. John's Church, Brecon in loving memory of Ann Bishop who died May 12th, 1915, aged 81 years, after a life of . . ." (mae gweddill yr ysgrifen o dan ddeilbridd a gwair.)

Mae'r garreg fedd a'r gofeb yn agos at ymyl y fynwent, yn wynebu eu cartref, ac o dan goeden.John ac Ann Bishop
Frost v Price, tudalen 2