Cyfraith a Threfn

Dogfen Sesiwn Fach Trefaldwyn
Cliciwch ar y ddelwedd i weld fersiwn fwy.

Sesiwn Fach: Achos Ieuenctid, Bechgyn yn cael eu dal yn dwyn

Ar Ragfyr 3ydd 1891, roedd Evan Morris ac Albert Davies, 13 a 12 oed ar blatfform Gorsaf Reilffordd Ffordun. Gofynnodd Albert i Evan i'w godi at ffenestr y swyddfa docynnau, ac yna dringodd drwy'r ffenestr. Aeth â 13 swllt o'r blwch arian. Rhannodd y bechgyn yr arian rhyngddynt a gadael

Darlun o fechgyn yn dwyn o'r swyddfa docynnau yng Ngorsaf Reilffordd Ffordun

Roedd John Woosnam, rheolwr yr orsaf, yn byw gyda'i deulu yn nhy'r orsaf.

1891 Census
Forden Station
Name
Position in
household
Marital
status
Age
Occupation
Place of birth
English/Welsh
speaker
John Woosnam Head M 34 Railway Station Master Montgomeryshire - Llandinam English
Annie Woosnam Wife M 37   Mont - Llanidloes English
John Woosnam Son S 10 Scholar Llandinam English
David Woosnam Son S 8 Scholar Llandinam English
Annie Woosnam Daughter S 5 Scholar Llandinam English
John A Woosnam Son S 4 Scholar Glamorganshire Ystead English
Am ragor o wybodaeth am y cyfrifiad, cliciwch yma

Roedd John wedi'u gweld ar y platfform, yn ymddwyn yn amheus. Aeth i'r swyddfa docynnau a gwelodd fod y ffenestr wedi'u hagor o'r tu allan. Yna gwelodd fod arian ar goll. Wedi galw am help ei gymydog, llwyddodd y ddau i fynd heibio'r ddau fachgen wrth yr afon. Cyfaddefodd y ddau iddynt ddwyn yr arian, ond dim ond hanner yr arian a gafwyd yn ôl, gan fod Albert wedi taflu ei gyfran ef dros y clawdd i gae.

Buan iawn oedd yr awdurdod diannod yn y Sesiynau Bach. Cafodd y bechgyn eu dedfrydu:

Delwedd o ddogfen yn dangos y ddedfryd a roddwyd i'r bechgyn a gyhuddwyd o ddwyn o Orsaf Reilffordd Ffordun

"And it was adjudged that the defendant being a male under the age of fourteen years be as soon as practicable privately whipped by one of the Constables aforesaid in the presence of an Inspector of the said Police Force and also in the presence, if he desires the presence of the parent of the said defendant with twelve strokes of the Birch rod".

Cafodd hwn ei arwyddo gan un o Ynadon Heddwch Sir Drefaldwyn. Cafodd hwn ei arwyddo gan un o Ynadon Heddwch Sir Drefaldwyn.

 

 

 

Mae'r achos nesaf yn ymwneud â dwyn fest wlanen oddi ar wrych golchwraig: Y Frenhines v Bridgett