Darlun o John Percy Servern sy'n gopi o'r llun gwreiddiol yn Llety'r Barnwr, Llanandras
John Percy Severn
Llety'r Barnwr, Llanandras

Cyfraith a Threfn

Yn Ynadon

John Percy Severn 1814-1900

Roedd J P Severn yn sgweiar lleol o'r Neuadd ym Mhenybont ger Llandrindod. Roedd yn dirfeddiannwr ar oddeutu 4000 erw, yn gyfarwyddwr ar ddau gwmni reilffordd, yn gapten ar Wirfoddolwyr Tref-y-clawdd, yn llywodraethwr am oes ar 'Llandrindod Wells Cottage Hospital' ac yn ynad oedd ag enw am fod yn llym ond yn deg. Pan oedd ar y fainc yn ystod achos y Frenhines v Bridgett yn 1891 roedd yn 77 mlwydd oed, a bu farw 9 mlynedd yn ddiweddarach yn 86 oed.

Major W E Twyning

Ynad arall yn achos y Frenhines v Bridgett oedd y Uwchgapten W E Twyning, o'r teulu enwog ym myd te. Roedd yn gyn uwchgapten o'r 18fed Gatrawd a oedd yn byw mewn ty mawr ar Ffordd Ithon, Llandrindod, o'r enw Brynithon:

1891 Census
Brynithon, Ithon Road, Llandrindod Wells
Name Position in household Marital
status
Age Occupation Place of birth English/Welsh speaker
William E Twyning Head M 54 Retired Major 18th Regiment Cardiff English and Welsh
Lydia G Twyning Wife M 40   Richmond, Yorkshire English
Laura Kingdone Serv S 20 Cook (domestic) Tenby Pembrokeshire English
Anne Moore Serv S 17 Parlour maid Haverfordwest, Pembrokeshire English

Major Twyning hefyd oedd Ysgrifennydd Anrhydeddus cyntaf Pwyllgor Rheoli'r Ysbyty Bwthyn Llandrindod.


Frenhines v Bridgett