Cyfraith a Threfn

Rose Cottage

Darlun o Rose cottage, Llandrindod fel y mae heddiw
Darlun o Rose cottage, Llandrindod fel y mae heddiw

Adeg cyfrifiad 1891, yn Rose Cottage, Llandrindod trigai:

1891 Census
Rose Cottage, Llandrindod Wells
Name Position
in household
Marital
status
Age Occupation Place of birth English/Welsh
speaker
Henry Harris Head M 64 Railway Plate Llandrindod English
Margaret Harris Wife M 61   Llandrindod English
Margaret Harris Dau S 27   Llandrindod English
Charlotte Griffiths Visitor S 20   Llandrindod English

Er nad oedd wedi'i restru yn y cyfrifiad, roedd Margaret Harris yn olchwraig a oedd yn mynd â dillad cleifion Ysbyty Llandrindod adref i'w golchi. Aeth a fest adref i'w golchi a oedd yn eiddo i Francis Cooke, a oedd yn byw yn yr ysbyty. Cafodd ei dwyn oddi ar y gwrych y tu allan i'r ty, lle'r oedd wedi cael ei rhoi i sychu ar fore'r 16eg Rhagfyr 1891.


Frenhines v Bridgett
Y cledrau a siedau'r trenau yn Aberhonddu