Trafnidiaeth

Y cledrau a siedau'r trenau yn Aberhonddu

Map
Map o iard y rheilffordd, Aberhonddu
Ychwanegwyd lliw i'w dangosyn gliriach
Archifau Sir Powys

Roedd peth o waith ymarferol cynnal a gweithredu rheilffyrdd yn gyfrifoldeb unigolion megis Richard Roberts, braciwr rheilffordd. Roeddynt yn gwneud gwaith siyntio -- symud cerbydau rheilffordd mewn cilffyrdd. Cyflogid bracwyr yn benodol i roi'r breciau ar wagenni nwyddau wrth eu siyntio.

1891 Census
57 Struet
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Richard Roberts Head M 42 Railway Brakesman Herefordshire Hentland English
Magdalen Roberts Wife M 40   Breconshire Llywel Both
David Roberts Son S 16 Grocer's porter Breconshire Llywel English
Mary Roberts Dau S 12 Scholar Breconshire Llywel English
Richard Roberts Son S 6 Scholar Breconshire Llywel English
Margaret Roberts Dau S 3   Breconshire Llywel English
John Roberts Son S 1   Breconshire Llywel English

Roedd Charles Pearce yn godwr stêm enw arall ar un oedd yn llenwi boeler. Ei waith oedd gofalu fod y tân wedi'i gynnau yn y boeler cyn i'r trên adael y sied a bod digon o bwysau stêm ynddi.

1891 Census
46 Struet
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Charles Pearce Head M 29 Railway Steam riser Brecon St John English
Annie Pearce Wife M 30   Brecon St John English

Cyflogid hefyd ddynion glo i lwytho digon o lo i dendr y trên cyn y daith. Roedd mab John Powell yn glerc ar y rheilffordd.

1891 Census
65 Watton
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
John Powell Head M 54 Railway coalman Breconshire Devynock Both
Elizabeth Powell Wife M 50   Breconshire Trecastle Both
Thomas Powell Son S 17 Railway clerk Breconshire Brecon Both
William R Powell Son   12 Scholar Breconshire Brecon Both
Mary L Powell Dau   10 Scholar Breconshire Brecon Both
William R Powell Son   12 Scholar Breconshire Brecon Both
Olive S Powell Dau   5 Scholar Breconshire Brecon Both

Cyffordd Aberllunfi, Aberhonddu
Cyffordd Aberllunfi, Aberhonddu
Amgueddfa ac Oriel Brycheiniog

Roedd rhaid glanhau'r trenau ar ôl eu defnyddio a chyflogid llawer o bobl yn Aberhonddu fel glanhawyr trenau a cherbydau.

1891 Census
43 Struet
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Francis Healy Head M 60 General labourer Worcestershire Worcester English
Margaret Healy Wife M 50   Brecon Llanfigan Both
Joseph Healy Son S 25 General labourer Brecon St John English
Francis Healy Son S 22 Railway Engine cleaner Brecon St John English
John Healy Son S 14   Brecon St John English
Edward G Healy Son S 12 Scholar Brecon St John English
Edith Healy Dau S 7 Scholar Brecon St John English

Cyflogid dynion signal hefyd.

1891 Census
90 Watton
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
William Price Head S 22 Grocer Breconshire Brecon Both
James Price Brother S 30 Grocer's assistant Breconshire Brecon Both
Annie Price Sister S 30 Grocer's shopwoman Breconshire Brecon Both
Margaret Griffiths Mother M 66 Housekeeper Pembroke Both
David Price Brother S 37 Railway signalman Pembroke Both

Yn olaf, cyflogid fforddolwyr i gynnal a chadw'r rheilffordd ei hun. Roedd y dynion hyn fel rheol yn gweithio mewn gang ac yn gwneud y gwaith angenrheidiol ar y cledrau. Roedd William Desley yn byw mewn llety ar The Struet. Roedd gwr Margaret Harris hefyd yn fforddolwr.

1891 Census
36 Struet
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Jane Williams Head Wid 42 Common Lodging
house keeper
Breconshire Talgarth English
Robert Williams Son S 20 Masons labourer Durham Shields English
Sarah A Williams Dau S 14 Servant domestic Breconshire Brecon English
Frederick Williams Son   4   Breconshire Brecon English
William Desley Boarder S 30 Railway Platelayer Essex Eastham English

Yn ogystal â William Desley roedd 13 o letywyr eraill yn y cyfeiriad hwn -- un teulu gyda 5 o blant, dau weithiwr fferm, un labrwr saer maen, mowldiwr haearn, gwehydd cotwm a phedler.


Clercod rheilffordd yn Aberhonddu
Swyddi ar y Rheilffordd yn Aberhonddu