Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Cyfraith a Threfn

Cwnstabl yr Heddlu 14 William Morris Vaughan

Datganiad gan PC William Morris Vaughan
Datganiad gan PC William Morris Vaughan

Ar ei lw, dywedodd y tyst William Morris Vaughan Cwnstabl yr Heddlu, fel a ganlyn:

"I am a Police Constable stationed at Llandrindod. On Wednesday Morning last (the 16th instant) about 10 o'clock AM from information I received I traced the prisoner Edward Bridgett from Llandrindod to near Llanbadarn fynydd in this County about 12 miles I there overtook him about 12.30 afternoon I asked him where he came from. He said from Llandrindod and that he stayed in the Brickyard there the night before. I searched him and found the vest I now produce on his back. He was wearing it. I asked him where he had it from. He said he had it given to him near Abergavenny. I told him there was one lost at Llandrindod like to it and that he must come back with me. He said he would not. I then apprehended him and brought him to Penybont Police Station. The vest now produced has been in my possession since I took it from the prisoner."

(Arwyddwyd) Wm M Vaughan

Er nad yw'n bosibl gwybod sut y teithiodd Vaughan i Lanbadarn, mae'n ymddangos yn annhebygol iddo gerdded. Mae'r cerddwr arferol yn teithio ar oddeutu 3 mya, cerddwr cyflym ar 4 mya; byddai wedi cerdded oddeutu 10 milltir mewn 2 ½. Roedd gan heddlu Sir Faesyfed ddau feic, ond nid ydym yn gwybod os oedd PC Vaughan yn defnyddio un ohonynt.

Cafodd PC Vaughan yrfa hir, bron i 25 mlynedd yn heddlu Sir Faesyfed, o 1881 hyd at 1905.

Llun o PC William Morris Vaughan
I ddarllen rhagor am PC Vaughan, cliciwch
ar y llun ohono a dynnwyd oddeutu 1900.

Map yn dangos y pellter o Landrindod i Lanbadarn Fynydd

Frenhines v Bridgett

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦