Cyfraith a Threfn

Bywyd PC William Morris Vaughan

Ganed William Vaughan yn Llanandras yn 1857, yn fab i Thomas Vaughan, masiwn, a'i wraig, Jane. Dilynodd ei dad i fod yn saer maen, gan weithio yn Llanandras lle'r oedd yn byw gyda'i wraig Elizabeth. Ganed eu pedwar plentyn cyntaf a'u bedyddio yn yr eglwys leol. Yn 1881 penderfynodd William ymuno â Heddlu Sir Frycheiniog, a daeth yn Gwnstabl yr Heddlu 14.

.

Lluniau gwreiddiol a addaswyd ar gyfer adeiladu gorsaf heddlu Llanandras.

Lluniau gwreiddiol a addaswyd ar gyfer adeiladu gorsaf heddlu Llanandras Lluniau gwreiddiol a addaswyd ar gyfer adeiladu gorsaf heddlu Llanandras
Lluniau gwreiddiol a addaswyd ar gyfer adeiladu gorsaf heddlu Llanandras
Archifau Sir Powys

Erbyn 1891 roedd wedi'i leoli yng nghorsaf Llanbister:

1891 Census
Police Station, Llanbister
Name Position in household Marital
status
Age Occupation Place of birth English/Welsh speaker
William M Vaughan Head M 34 Police constable Presteigne English
Elizabeth Vaughan Wife M 35   Leinthall Starkes, Herefordshire English
Edith B L Vaughan Dau S 11 Scholar Presteigne English
George T Vaughan Son S 8 Scholar Presteigne

English

William H Vaughan Son S 4 Scholar Presteigne English
Clifford F Vaughan Son S 2   Llanbister English

Yn Nhachwedd 1891, cafodd PC Vaughan ei drosglwyddo i Landrindod, fel y dangosir yn adroddiadau dyddiol y cwnstabliaid yn Rhagfyr 1891. Yn 1893, symudodd i Fochrwyd. Bu farw ar y 4ydd Ebrill 1905, ac yntau'n dal yn gwnstabl.
Delwedd yn dangos dyfyniad o adroddiadau dyddiol y cwnstabliaid yn Rhagfyr 1891. Cliciwch ar y ddelwedd i weld fersiwn fwy
 

Cliciwch ar y ddelwedd i weld fersiwn fwy


Image of Constable Vaughan as a young man
Photograph of Constable Vaughan thought to be taken in 1900
PC W M Vaughan am dyn ifanc
Llun o PC. W M Vaughan
o oddeutu 1900

Tystiolaeth PC Vaughan
Frenhines v Bridgett
Cyngor Sir Faesyfed