Amodau Cymdeithasol

Potes y Diafol: Cymedroldeb

Canlyniad cylchlythyr gan Gymdeithas Dirwest Gogledd Cymru oedd i Fwrdd y Gwarcheidwaid Llanfyllin benderfynu fel a ganlyn ar 14eg Mai 1891:

Gwerthu Gwirodydd
Archifau Sir Powys
"Liquor Traffic . . . That in view of the poverty, crime, disease, insanity and expenses to the country resulting from the prevalence of drinking habits among the population this Board of Guardians records its conviction that so much self-government should be given to the Rate-payers as would enable them to limit the number or, if they think fit, to veto all licensing in their district and that a bill for this purpose should be passed by parliament without delay."

Ymddangosodd yr adroddiad byr canlynol yn y Brecon & Radnor Express ar 9 Ionawr 1891:

"RECHABITISM AT BRECON

At the last meeting of the members of the "Beacon" Tent of Rechabites, held at the New Lion Coffee Tavern, Struet, Brecon, the election and installation of officers for the ensuing six months was proceeded with. Brother E. Walter, Chief Ruler, presided. The following are the new officers for the ensuing term:- Worthy Chief Ruler, Brother Edwin Poole, Proprietor Brecon and Radnor Express; D C R., Bro. W J Williams; secretary, Bro. W R Price; treasurer, Brother Francis Taylor; RHS to CR., Bro. Knight; LHS to CR., Bro. William Thomas; RHS to DCR., Bro. Letton; LHS to DCR., Bro. Barber; RH Steward, Bro. Thos. Rees; LH Steward, Bro. W J Matthews; Levite, Bro. James; Guard, Bro. W Thomas. During the proceedings Bro. Meredith, the worthy host, regaled all present with liberal refreshments, for which he was heartily thanked by the retiring Chief Ruler, Bro. Walter. After the officers had been duly installed, Bro. Poole proposed, and Bro. Llewelyn Morgan seconded, a hearty vote of thanks to the retiring Chief Ruler, who had conducted the affairs of the tent in a thoroughly business-like way. The tent was prosperous financially, and latterly greater interest than ever had been shown in the affairs of the tent by the members, as was witnessed by the capital attendance of members on all recent occasions. Bro. Walter suitably acknowledged the compliment paid him. -- We understand that at the next meeting a friendly conversation will take place on General Booth's majestic plan of "Social Salvation.""
Rechabiaeth yn Aberhonddu

Sefydlwyd Rechabiaeth neu'r "Urdd Annibynnol y Rechabiaid" yn Salford, Manceinion ym 1835. Cymerwyd eu henw a'u hamcanion o'r Beibl:

"Rhois gerbron deulu'r Rechabiaid ffiolau llawn o win a chwpanau, a dywedais wrthynt "Yfwch win." Ond dywedasant " Nid yfwn ni win, oherwydd gorchmynnodd Jonadab, mab Rechab ein tad, i ni, "Peidiwch ag yfed gwin, chwi na'ch meibion byth . . . Trigwch mewn pebyll bob amser."
Jeremiah 35:5-7

Roeddynt yn credu mewn ymwrthod yn llwyr ag alcohol. Lledaenodd y mudiad drwy'r byd, gan gyrraedd America ym 1842 ac Awstralia yn fuan wedyn, lle mae'n dal hyd heddiw (http://www.ior.org.au/about_ior.asp).

Roedd Cadfridog Booth yn un o sylfaenwyr Byddin yr Iachawdwriaeth (http://www.salvationarmy.org).


Botes y Diafol
Fwrdd Gwarcheidwaid Llanfyllin