Amodau Cymdeithasol

Y Teulu Morrallee

Un teulu a oedd yn achosi peth pryder i Fwrdd y Gwarcheidwaid oedd Jane Morrallee a'i phlant. Methodd gwr Jane a chynnal ei deulu ac felly daeth y teulu i'r Wyrcws yn Llanfyllin.

Jane Morrallee a'i theulu
Archifau Sir Powys

14eg Mai 1891

"Jane Morrallee and family Resolved that proceedings be initiated against Uriah Morrallee for neglecting to maintain his family."


John Morrallee wyrcws
Archifau Sir Powys

9fed Gorffennaf 1891

"John Morrallee workhouse

It was resolved to take steps with a view to the removal of this boy to the 'Clio'"


Llong ysgol oedd y Clio yn cael ei rhedeg gan y Llynges Frenhinol ym Mangor, Gogledd Cymru. Fe'i hagorwyd ym 1877 a chymerai 260 o ddisgyblion ar y tro. Rhoddai hyfforddiant i fechgyn oedran 14 a 15 ar gyfer bywyd ar y môr. Fe'i caewyd yn y diwedd ym 1919. Llong ysgol "Clio"
The Training Ships Website

Ceisiodd Jane gael esgidiau ar gyfer ei phlant er mwyn iddynt fod mewn cyflwr addas i adael y Wyrcws.

Jane Morrallee & plant
Archifau Sir Powys

23ain Gorfennaf 1891

"Jane Morrallee and children The application for boots herein was refused. It was resolved to take steps with a view to the admission of the boy John Morrallee to the industrial training ship 'Clio'."

Jane persisted about the boots and the Board relented:

Llong ysgol "Clio"
Archifau Sir Powys

6ed Awst 1891

"Training ship "Clio". A letter was received from the Superintendent of the training ship containing particulars of the charges for boys committed by the Justices, under the Industrial Schools Act.

Jane Morrallee Workhouse This person was allowed her pairs of boots for her children to leave the workhouse provided the pauper received a suitable house to take her family to."

Jane Morrallee & plant
Archifau Sir Powys

3ydd Medi 1891

"Jane Morrallee and children It was resolved that steps be taken as soon as practicable for the removal of child John to the "Clio".

Uriah Morrallee
Archifau Sir Powys

26ain Tachwedd 1891

"Uriah Morrallee late of Llansanffraid On the motion of Mr Geo Kempster seconded by Mr J M Jones it was resolved to offer a reward of £2 for the apprehension of this man charged with neglecting to maintain his family."

Roedd yn anarferol i Fwrdd Llanfyllin gynnig gwobr fel hyn i dad anystywallt.


Wyrcws Llanfyllin
Gymorth Allanol