Amodau Cymdeithasol

Gweithwyr eraill y Wyrcws

Ynghyd â'r staff oedd yn byw yn Wyrcws Llanfyllin, roedd yr Undeb yn cyflogi pobl amrywiol eraill.

Roedd swyddogion meddygol yn bwysig iawn, i weithio â phobl oedd yn byw yn y Wyrcws a thlodion yn byw yn y gymuned. Byddai'r Undeb yn cyflogi swyddogion meddygol amrywiol a'r pwysicaf ohonynt, yn ôl pob golwg, oedd Dr Gill o ardal Cegidfa oedd yn cael ei gyflogi gan Undebau Llanfyllin a Ffordun, gyda chymorth gan Dr Marston, ei ddirprwy. Gofynnwyd i Dr Gill i roi cyfrif i Fwrdd Gwarcheidwaid Undeb Ffordun am farwolaeth Thomas Davies o'r Trallwng, oedd yn newydd i'r Wyrcws ac a fu farw ychydig ar ôl iddo gyrraedd. Gellir gweld mwy o fanylion am yr achos hwn ar dudalen ar wahân. Yn ogystal â thrin pobl sâl, roedd y swyddogion meddygol yn darparu brechiadau i bobl yn yr ardal.

Cafwyd achosion o'r ffliw yn wyrcws Llanfyllin ym mis Mehefin ac roedd angen newid ystafell y teiliwr yn ward ar gyfer y dwymyn:

Ward y Dwymyn "Fever Ward   A letter was read from the Workhouse Medical Officer reporting that five mild cases of influenza and one of measles had occurred in the house during the past fortnight and suggesting that the Tailor's room should be converted into a fever ward and another room provided for the Tailor. It was resolved to adopt this suggestion."

Cyflwynwyd cwyn gan John Roberts, y teiliwr, ar 12 Tachwedd am ei amodau gweithio:

"Tailor's room  The tailor's application for another room, the present room being too cold to work in, was referred to the Visiting Committee" Ystafell y teiliwr

Roedd yn byw yn lleol gyda'i wraig:

1891 Census
62 Market Street, Llanfyllin
Name Position in
household
Marital status Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
John Roberts Head M 57 Tailor Denbigh Llanrhaiadr Welsh
Ellen Roberts Wife M 65   Carnarvon Llandderlan Welsh

Roedd barbwr, garddwr a golchwraig yn cael eu cyflogi hefyd. Ni wnaeth Jane Dyas, golchwraig , ddweud beth oedd ei swydd yn y cyfrifiad, fel yr oedd yn digwydd yn aml ar y pryd.

1891 Census
35 Weanllys Cottage, Llanfyllin
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
John Dyas Head M 48 Farm labourer Shropshire English and Welsh
Jane Dyas Wife M 43   Montgomery Meifod English and Welsh
David Dyas Son S 12   Montgomery Meifod English and Welsh
Evan Dyas Son S 12   Montgomery Meifod English and Welsh
Louisa Dyas Grandaughter S 5   Montgomery Llanfyllin English and Welsh

Staff y Wyrcws
Thomas Davies o'r Trallwng