Gwaith

Golchwraig

Byddai'r tai mawrion yn gallu cyflogi morwyn yn benodol i ddelio â gwaith golchi y cartref, ond byddai'n rhaid i dai llai wneud hyn eu hunain neu ddefnyddio gwasanaethau golchwraig. Weithiau byddent yn wragedd a fyddai'n dod i mewn i'r cartref i wneud y gwaith golchi, yn debyg i forwyn, ond yn amlach na pheidio, byddent yn mynd â'r gwaith golchi i'w cartrefi eu hunain.

I'r wraig briod, roedd hyn yn ffordd amhrisiadwy o ychwanegu at incwm y teulu a gallai'r gwaith hwn fod yn hanfodol i wraig sengl neu weddw. Gallai hwn fod yn waith celfydd iawn a gallai'r olchwraig wneud incwm gweddol dda. Roedd y gwaith, serch hynny, bob tro yn llafurus a blinderus. Byddai gwragedd yn gweithio chwe diwrnod yr wythnos ac yn gwneud y gwaith trwy gydol eu bywydau mewn nifer o achosion.

Gellir cael mwy o syniad am fywyd dyddiol yr olchwraig yn The Art and Practice of Laundry Work gan Margaret Cuthbert Rankin.

A Cheerful Old Soul
Hysbyseb ar gyfer Sebon 'Sunlight'.
Archifau Sir Powys

Margaret Harris, Golchwraig