Cymuned

Pont Cefncoedcymmer

Map of Cefncoedcymmer
Map o Gefncoedcymmer. Mae'r bont dan sylw ar y gwaelod ac yn y canol.
Archifau Sir Powys

Cyfarfu Pwyllgor Priffyrdd Cyngor Sir Frycheiniog ar 17eg Gorffennaf 1891, gan roi ystyriaeth i nifer o brosiectau ffyrdd ac atgyweirio pontydd yn ystod y cyfarfod. Roedd un o'r pontydd hyn yng Nghefncoedcymmer. Rhoddodd 14 o henaduriaid a chynghorwyr ystyriaeth arbennig i'r mater pan ddaeth grwp o drigolion lleol i'r cyfarfod i gyflwyno eu hachos:

The Committee received a Deputation . . .

Cofnod ynglyn â Phont Cefncoedcymmer
Archifau Sir Powys

Cefncoedcymmer Joint Bridge. Breconshire and Glamorganshire
The Committee received a Deputation of 7 in number from Cefncoedcymmer when Mr J R Rogers of Cyfarthfa read a Statement on behalf of the Deputation in favour of the erection of a new Bridge in the place of the present one. The Deputation having withdrawn the matter was considered when Councillor Thomas Jones proposed and Councillor Col. J Williams Morgan seconded that it be recommended to the County Council that Breconshire join with Glamorganshire in building a new Bridge each County paying half the cost including the cost of purchasing the Cottage required on the Breconshire side."

Serch hynny, ni chafodd y mater ei argymell i'r Cyngor lleol tan yr oedd ychydig o aelodau'r pwyllgor wedi ailfeddwl am gost y fenter:

As an amendment . . .
Cofnodion y Pwyllgor Priffyrdd


"As an amendment Col W Jones Thomas moved and Councillor David Vaughan seconded that the bridge be repaired and the approaches altered at a cost of £500 to be divided equally between the two Counties, or that a new Bridge be built, Breconshire to pay one third of the cost and Glamorganshire two thirds, including the cost of the purchase of the cottage required to be pulled down.

On a vote being taken the amendment was declared carried by 7 votes to 3."

Am ragor o wybodaeth am y Cyrnol W Jones Thomas, ewch i edrych ar y dudalen hon.

Ymddangosodd rhyw Roger Rogers ar gyfrifiad Cyfarthfa ar 1891, ac efallai mai ef oedd yn bennaeth dirprwyon y bont:

1891 Census
3 Taff Street, Cyfarthfa
Name
Position in
household
Marital
status
Age
Occupation
Place of Birth
English/Welsh
speaker
Roger Rogers
Head
M
66
Steel worker
Glamorgan Morriston
Both
Mary Rogers
Wife
M
63
 
Machynlleth
Both

Cottage by bridge
'Cottage by bridge'
Amgueddfa Powysland


Cyngor Sir Frycheiniog
Col. W Jones Thomas