Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Cymuned

Charles Evan-Thomas

Charles Evan-Thomas
Charles Evan-Thomas
Archifau Sir Powys

Cafodd Charles Evan-Thomas ei ethol fel Cynghorydd Sir ar gyfer Llangamarch yn Sir Frycheiniog yn etholiadau 1889, ac ef oedd cadeirydd cyntaf Cyngor Sir Frycheiniog. Roedd yn byw yn Y Knoll yng Nghastell-nedd, Sir Forgannwg ac roedd yn Fargyfreithiwr ac Ynad Heddwch dros Sir Frycheiniog.

Yn ei lyfr 'History of Brecknock', mae Theophilus Jones yn nodi bod y Cynghorydd Evan-Thomas:

". . . with wisdom and courtesy presided over [the Council's] deliberations for a period of 11 years, retiring, to the great regret of his colleagues, in the spring of the year 1900."

Joseph Russell Bailey a oedd yn Arglwydd Glanusk erbyn hynny a olynodd y Cynghorydd Evan-Thomas fel Cadeirydd, a bu farw yn Hydref 1902.¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦