Cymuned

Stephen Williams, Syrfëwr y Sir

Ganed Stephen Williams yn Mellington, ger Yr Ystog ar Fehefin 7fed 1837. Cafodd ei addysgu yn Bishop's Castle, a chafodd ei brentisio fel peiriannydd sifil yn Newcastle, Swydd Stafford. Aeth ymlaen i fod yn gynorthwy-ydd i Benjamin Piercey, a wnaeth lawer iawn o'r gwaith tirfesur cynnar ar gyfer y rheilffyrdd Cymreig.

Stephen Williams, Syrfëwr y Sir
Stephen Williams, Syrfëwr y Sir a Phensaer
Archifau Sir Powys

Symudodd i Raeadr yn Sir Faesyfed yn 1862 a phriododd Maria, merch y Capten James o Benralley. Sefydlodd Stephen Williams ei hunan fel asiant tir a syrfëwr, yn 1886 gan dderbyn ei gymwysterau fel pensaer. Penodwyd ef yn ddiweddarach fel syrfëwr ar gyfer Sir Faesyfed.

Swyddfeydd Stephen Williams yn Rhaeadr
Swyddfeydd Stephen Williams yn Rhaeadr, 1895
Archifau Sir Powys

Roedd ganddo ddigon o waith fel Syrfëwr y Sir ac fel ymarferydd preifat. Roedd hyn yn cynnwys caeau, pontydd, tai, adeiladau cyhoeddus, eglwysi a llawer iawn o waith ar ran Corfforaeth Birmingham mewn perthynas â'r gwaith dwr yng Nghwm Elan.

Yn ogystal â'i waith tirfesur a sgiliau pensaernïol, roedd yn hanesydd lleol gwybodus gyda diddordeb arbennig mewn archeoleg. Bu'n goruchwylio nifer o gloddiadau lleol. Ef ddechreuodd gorfflu gwirfoddol cyntaf Rhaeadr hefyd gan gael ei ddyrchafu yn y pen draw i reoli Reifflwyr 1af Swydd Henffordd yn 1898.

Ar adeg cyfrifiad 1891, roedd ym Mhenrally gyda'i wraig Maria:

1891 Census
Penrally, South Street, Rhayader
Name
Position in
household
Marital
status
Age
Occupation
Place of Birth
English/Welsh
speaker
Stephen W Williams
Head
M
53
Civil Engineer, Architect and Surveyor
Montgomery, Churchstoke
English
Maria Williams
Wife
M
47
 
Radnor, Rhayader
English
Margaretta E Evans
Visitor
S
32
 
Radnor Rhayader
English
Mackay J G Scobie
Visitor
M
39
Solicitor
Hereford Hereford
English
Emma Embrey
Serv
S
25
Cook & Domestic servant
Montgomery, Montgomery
English
Eleanor Jones
Serv
S
36
Housemaid & Domestic servant
Brecon Llanwyrthwl
English

Bu farw ar 11eg Rhagfyr 1899.

Am ragor o wybodaeth am Stephen Williams, ewch i edrych ar Wefan Hanes Digidol Powys.


Cyngor Sir Faesyfed
Corfforaeth Birmingham