Diwylliant ac Adloniant

Adloniant yn Llandrindod

Gellid dod o hyd i lawer o'r adloniant oedd ar gael yn Llandrindod yn 1891 yn y gwestai, gan nad oedd llawer o leoliadau eraill ar gyfer adloniant wedi'u hadeiladu tan yn ddiweddarach yn yr 1890au.

Roedd Gwesty'r Ty Pwmpio yn adeilad anferth oedd yn cynnig llawer o gyfleoedd o ran hamdden i'w westeion. Roedd y rhain yn cynnwys "Fine smoking and billiard rooms, Large reading and writing room, adapted for amusements and dancing (without interfering in any way with the comfort of visitors not attending the same." Roedd y gwesty hefyd yn falch o'r Llyn a'i holl gyfleusterau, ac roedd "A PRIVATE BAND engaged by the hotel performs every day".

Bandstand, Gwesty'r Ty Pwmpio.
Bandstand, Gwesty'r Ty Pwmpio
Archifau Sir Powys

Bandstand, Gwesty'r
Bandstand, Gwesty'r
Ty Pwmpio o'r ochr arall.
Amgueddfa Sir Faesyfed

High Street, Llandrindod
High Street, Llandrindod,
yn dangos Neuadd y Dref yn y canol
Archifau Sir Powys

Roedd y gwestai llao hyd yn oed yn gallu brolio bod ganddynt biano:

Hysbyseb ar gyfer Gwesty'r Cambrian
Hysbyseb ar gyfer Gwesty'r Cambrian,
Arweinlyfr Evans
Archifau Sir Powys

Roedd Neuadd y Dref ac Ystafelloedd Ymgynnull yn yr High Street, oedd ar gael i'w llogi drwy wneud cais i Edward Jenkins o Westy'r Gwalia.

Yn ôl Arweinlyfr Evans:

"The Market Hall and Assembly Rooms were first erected in 1872 by a limited liability company formed by the inhabitants. Like many other Public Companies the Market Hall and Assembly Rooms passed through several stages, until in 1890, the property fell into the hands of Mr Edward Jenkins, Gwalia House, who thoroughly reconstructed both the Market Hall and Assembly Rooms. Both have been embellished inside and outside. The Assembly Room will accommodate six hundred persons."

Gellir dod o hyd i enghreifftiau o'r mathau o sioeau ar daith a fyddai'n llogi'r Neuadd i ddiddanu ymwelwyr yn nhudalennau Neuadd Tref Machynlleth.

Roedd y Pafiliwn ymysg yr adeiladau a godwyd i ddarparu adloniant:

Hysbyseb ar gyfer Neuadd y Dref ac Ystafelloedd Ymgynnull
Hysbyseb ar gyfer Neuadd y Dref
ac Ystafelloedd Ymgynnull,
Arweinlyfr Evans
Archifau Sir Powys
Y Pafiliwn Mawreddog Newydd, Llandrindod.
Y Pafiliwn Mawreddog Newydd, Llandrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed
Serch hynny, roedd llawer iawn o ddiddanwch i'w gael o wisgo dillad arbennig a chyflwyno'ch sioe eich hunan, neu efallai fynychu dawns gwisg ffansi.

Grwp mewn gwisg ffansi.
Grwp mewn gwisg ffansi
Amgueddfa Sir Faesyfed