Diwylliant ac Adloniant

Neuadd Tref Machynlleth

"Farmer Giles, in two pieces"
"Farmer Giles, in two pieces",
o daflen yr asiant
Am y daflen lawn, cliciwch ar y ddelwedd
Archifau Sir Powys

Adeiladwyd Neuadd y Dref newydd yn 1873 yn lle'r hen neuadd dref yn Stryd Penrallt, Machynlleth. Wedi'i adeiladu a'i redeg gan gwmni preifat, roedd ganddi neuadd farchnad lawr staer ac ystafell ymgynnull i fyny staer. Cynhaliwyd amrywiol adloniant yno ynghyd â chyfarfodydd cymunedol a dinesig mwy difrifol. Cafodd y neuadd ei dymchwel yn 1968.

Roedd y daflen hon wedi'i hamgáu gyda llythyr yr asiant yn archebu'r neuadd ar gyfer ei artistiaid.

"120 Laughs in 120 Minutes!"
"Col. Dyke The American Merry Maker",
o daflen yr asiant
Archifau Sir Powys
Weird Magical Deceptions
"Weird Magical Deceptions and Novel Wizard Wonders",
o daflen yr asiant
Archifau Sir Powys
"Miss Lena Love's New Silent Thought Transmission"
"Miss Lena Love (The Mysterious Lady)",
o daflen yr asiant
Archifau Sir Powys

"The Musical Nigs"
"The Musical Nig's", o daflen yr asiant
Archifau Sir Powys

"The Cabalistic Chapeaux"
"That Startling Seance of Fun and Art - The Cabalistic Chapeaux",
o daflen yr asiant
Archifau Sir Powys
"The Ventriloquial Phunny Pholks"
"The Ventriloquial Phunny Pholks",
o daflen yr asiant
Archifau Sir Powys

Perfformiad amrywiol arall oedd yn llogi'r neuadd oedd Tom Barger a'i deulu talentog.

"Mr Tom Barger, Hilarity without Vulgarity"
Mr Tom Barger, Y Digrifwr Poblogaidd
Taflen ar gyfer ei berfformiad ym Mhafiliwn Brenhinol y Pier, Aberystwyth.
Archifau Sir Powys

Roedd asiantau theatrig megis Baring Bros o Cheltenham yn hyrwyddo amrediad eang o berfformiadau a fyddai'n teithio o amgylch theatrau bychain megis Neuadd Tref Machynlleth. Yn y llythyr isod, mae Mr Baring yn gofyn am y canlynol gan Ysgrifennydd Neuadd y Dref:

"October 20th 1897

Dear Sir

I am obliged by you to hand. Please give me the first refusal of your hall for October 30th.

Is Saturday ditto good or bad night

Kindly (?) much obliged

Yrs f

E Baring"

Llythyr gan E Baring i Ysgrifennydd Neuadd y Dref.
Llythyr gan E Baring i
Ysgrifennydd Neuadd y Dref
Archifau Sir Powys

Roedd Neuadd y Dref hefyd yn llogi cwmnïau theatr a sioeau ffilm teithiol.