Trafnidiaeth

Trafnidiaeth yn cael ei dynnu gan geffyl

Roedd cefylau'n dal yn hanfodol ar gyfer cludo nwyddau a phobl, er erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg tueddai hynny i fod ar gyfer teithiau llai na chyn dyfodiad y rheilffyrdd. Nododd Kelly's Directory ym 1895 fod:

The Bulwark, Aberhonddu.
The Bulwark, Aberhonddu
Archifau Sir Powys

"An omnibus from The Castle Hotel meets the up and down trains and conveys passengers to any part of the town."

Hysbyseb o Kelly's Directory
Hysbyseb o Kelly's Directory
Archifau Sir Powys
Roedd gwraig weddw a'i mab yn rhedeg marchdy, ble'r oedd cerbynau'n cael eu tynnu gan geffyl ar gael i'w llogi.

1891 Census
3 Bulwark
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Jane Medcalfe Head Wid 66 Livery Stable Proprietor Breconshire Brecon English
David John Medcalfe Son S 32 Manager Livery Stables Breconshire Brecon English
Miriam Medcalfe Dau S 24 Housekeeper Breconshire Brecon English
Jane J Medcalfe Dau S 22 Assisting in House Breconshire Brecon English

Mae Kelly'n rhestru John Medcalfe fel perchenog fflei yn 3 The Bulwark 4 blynedd yn ddiweddarach -- roedd fflei yn fath o gerbyd yn cael ei dynnu gan geffyl. Cymerwyd yr hysbyseb hwn o Bennett's Directory o'r un flwyddyn.
Hysbyseb o J J Medcalfe
Archifau Sir Powys

"J J MEDCALFE

LIVERY STABLES, BRECON.

Licensed to let Post Horses, Flys, Dog Carts &c. Wedding Carriages on the shortest notice. Hearses & Mourning Coaches. Established 1857."

Efallai eu bod yn dibynnu ar wasanaethau Edward Dennison, torrwr ceffylau a oedd yn hyfforddi ceffylau i'w merlota neu ar gyfer tynnu cerbydau. Cyflogwyd ei lys fab mewn cangen arall o'r diwydiant trafnidiaeth fel taniwr rheilffordd:

1891 Census
Cerrigcochion Old Toll House, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Edward Dennison Head M 27 Horsebreaker Breconshire Brecon English
Mary Dennison Wife M 44   Montgomeryshire Newtown English
David J Morris Stepson S 21 Railway Fireman Glamorgan Merthyr Tydfil English
Edward Morris Stepson S 13 Newspaper deliverer Glamorgan Merthyr Tydfil English

Gallai gyrrwr coets neu goetmon weithio'n breifat i un cyflogwr (e.e. trifeddianwr lleol), neu fod ar gael i'w logi'n gyffredinol. Roedd gan William Williams hefyd gyfrwywr yn ei gartref, dyn arall yn dibynnu ar ddefnydd o geffylau. Roedd hyd yn oed ei fab yn gludwr i groser er efallai fod hyn gyda chert llaw yn hytrach na chyda cheffyl.

Cert ddanfodn The Emporium, Llandrindod, tua 1910.
Cert ddanfodn The Emporium, Llandrindod, tua 1910
Amgueddfa Sir Faesyfed

1891 Census
3 George Street, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
William Williams Head M 48 Coachman Carmarthenshire Caio Both
Ann Williams Wife M 46 Dressmaker Carmarthenshire Talley Both
William Williams Son S 21 Grocer's haulier Carmarthenshire Llandingat Both
Jane Williams Dau S 19 Domestic servant Carmarthenshire Llandingat Both
Daniel Williams Son S 17 General labourer Carmarthenshire Llandingat Both
John L Williams Son S 16 Tailor's apprentice Carmarthenshire Llandingat Both
Ann E Jones Lodger S 15 Scholar Carmarthenshire Mothvey Both
William W Vaughan Lodger S 19 Saddler Breconshire Talgarth English

Roedd y ceffylau'n dibynnu ar ofaint a oedd yn dal yn bur gyffredin ym 1891.

1891 Census
13 Maendu Street, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Edwin Hill Head M 54 Sawyer Hay Brecon English
Margaret Hill Wife M 53 Laundress Brecon Both
David Hill Son S 27 Blacksmith Brecon English
William Hill Son S 18 Grocer's labourer Brecon English
Emily G Hill Dau   4   Brecon English
Edwin J Hill Grandson   9   Brecon English

Gefail Stansbatch, Sir Faesyfed, 1930
Gefail Stansbatch, Sir Faesyfed, 1930
Amgueddfa Sir Faesyfed

Roedd llawer o bobl yn gysylltiedig gyda darparu coetsys.


Gweithwyr ar drenau yn Aberhonddu
Trafnidiaeth yn cael ei dynnu gan geffyl